Резултати конкурса на одређено време - архивар мед. документације

По основу конкурса објављеног дана 05.11.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање, а дана 08.11.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком В.Д. директора бр. 16395 oд 29.11.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за 1 административног радника са средњом стручном спремом изабран следећи кандидат:

 

I за Клинику за гинекологију и акушерство

1 архивар медицинске документације на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

  • Милица Стојановић

Избор за једног здравственог сарадника са високом стручном спремом, инжењера одржавања, дипломираног инжењера електротехнике за рад у Одељењу стереотаксичне радионеурохирургије – gamma knife Клинике за неурохирургију на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца није извршен будући да није било пријављених кандидата.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин