Резултати конкурса за 1 техничког радника - шеф одсека

По основу конкурса објављеног дана 06.12.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 12.12.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да Одлуком в.д. директора бр. 250 од 10.01.2020. године, у радни однос на одређено време за 1 техничког радника са вишом стручном спремом није изабран ниједан кандидат.

Свим кандидатима који су конкурисали, захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА   
проф. др Милика Ашанин