Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 03.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије а дана 06.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 1741 oд 05.02.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутног запосленог за 5 здравствених радника са високом стручном спремом, 4 здравствена радника са вишом стручном спремом, 18 здравствених радника са средњом стручном спремом и 28 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

5 здравствених радник са високом стручном спремом:

I за Клинику за урологију
2 доктора медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • др. Петар Нале, доктор медицине
 • др. Лука Ковачевић, доктор медицине

II за Клинику за дигестивну хирургију - Прву хируршку
2 доктора медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • др. Марко Живановић, доктор медицине
 • др. Предраг Здујић, доктор медицине

III за Центар за ендокрину хирургију у Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • др. Бобан Степановић, доктор медицине

4 здравствена радник са вишом стручном спремом:

I За Клинику за дигестивну хирургију-Прву хируршку
1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Пријемно-тријажној служби у Ургентном центру

 • Слободанка Благојевић, струковна медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар-инструментар општег смера са вишом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у ОП блоку са Централном стерилизацијом

 • Милица Пековић, струковна медицинска сестра

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар
1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Одељењу интензивне неге Хирургије 3 Клинике за ургентну хирургију

 • Јелена Филиповић, струковна медицинска сестра

III за Клинику за хематологију
1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Амбуланти за хематолошке интервенције

 • Мирјана Денчић, струковна медицинска сестра

18 здравствених радника са средњом стручном спремом:

I За Клинику за дигестивну хирургију-Прву хируршку

3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Ана Обрадовић, медицинска сестра
 • Петар Поша, медицински техничар
 • Гуга Митић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад на XI Одељењу за интензивну негу, терапију и реанимацију

 • Данијела Димитријевић, медицинска сестра

II за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Служби ортопедије, трауматологије и микрохирургије у Ургентном центру

 • Никола Станић, медицински техничар
 • Лазар Ковачевић, медицински техничар
 • Илија Кунарац, медицински техничар

III за Центар за радиологију и МР

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Ангио сали

 • Љиљана Спирић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одсеку интервентне радиологије

 • Татијана Попеску, медицинска сестра

IV за Центар за анестезиологију и реаниматологију

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Александра Пешут, медицинска сестра

V за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Одељењу интензивне неге Хирургије 1 Клинике за ургентну хирургију

 • Сандра Јовић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Одељењу за ургентну неурологију Клинике за ургентну интерну медицину

 • Милица Китановић, медицинска сестра

VI за Клинику за кардиологију

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Служби ургентне кардиологије УЦ

 • Јелена Јовановић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Одељењу за клиничко испитивање и лечење артеријске хипертензије и њених компликација

 • Урош Благојевић, медицински техничар

VII за Клинику за грудну хирургију

1 медицинска сестра/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Јелена Петровић, медицинска сестра

VIII за Клинику за хематологију

3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Душан Алексић, медицински техничар
 • Давид Кољукај, медицински техничар
 • Бисера Татар, медицинска сестра

28 техничких радника са нижом стручном спремом:

I за Службу за техничке и друге послове

18 спремача на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Јелена Лазић
 • Јасмина Поповић
 • Златка Митић
 • Радисавка Горуновић
 • Анита Кајсијановић Стаменковић
 • Миланка Бошковић
 • Јована Петровић
 • Гордана Јовановић
 • Бојана Трифуновић
 • Весна Поповић
 • Драгана Зорић
 • Славица Мишић
 • Славица Стојковић
 • Марија Вемић
 • Јелка Урошевић
 • Биљана Ненадовић
 • Зоран Милосављевић
 • Соња Загорац

Будући да није било довољно пријављених кандидата на конкурсу, избор није извршен за још 2 кандидата за радно место спремача.

I за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

10 сервирки на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Весна Ракић
 • Трајка Танасковић
 • Зорица Милић
 • Славица Васић
 • Слађана Милојевић
 • Радмила Пјевац
 • Соња Церовић
 • Биљана Милошевић
 • Вања Марковић
 • Јелена Радовановић

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин