Резултати конкурса на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 03.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 06.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и  на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.1740  oд  05.02.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 3 здравствена радника са високом стручном спремом и 2 здравствена радника са вишом односно високом струковном школом здравствене струке  изабрани  следећи кандидати, и то:

3 здравствена радника са високом стручном спремом

I за Центар за анестезиологију и реаниматологију
1 доктор медицине или лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

  • др Весна Јовановић, лекар специјалиста анестезиологије,реаниматологије и интензивне терапије

II за Клинику за очне болести
1 доктор медицине или лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

  • др Ранко Гвозденовић, лекар специјалиста офталмологије

III за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање
1 магистар фармације

  • Весна Тегелтија, дипломирани фармацеут

2 здравствена радника са вишом односно високом струковном школом здравствене струке

I за Одељење стереотаксичне радиохирургије целог тела X нож Клинике за неурохирургију
1 радиолошки техничар са вишом, односно високом струковном школом одговарајућег смера

  • Бојан Иванов, струковни медицински радиолог  

II за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране
1 дијететичар-нутрициониста са вишом,односно високом струковном школом здравствене струке одговарајућег смера

  • Јасна Кујунџић, струковни нутрициониста дијететичар

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин