Резултати конкурса на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 22.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 23.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 3842 oд 06.03.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 18 здравствених радника са високом стручном спремом, 20 здравствених радника са средњом стручном спремом и 50 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати, и то:

18 здравствених радника са високом стручном спремом

I за Клинику за пулмологију – 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Слободан Белић, доктор медицине
 • др. Ивана Вуканић, доктор медицине

II за Клинику за хематологију – 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Јован Рајић, доктор медицине

III за Пејсмејкер Центар – 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Војислав Сајић, доктор медицине
 • др. Никола Вујадиновић, доктор медицине

IV за Службу за микробиологију - 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Јелена Чоловић, доктор медицине

V за Службу за организацију, планирање, социјалну медицину и медицинску информатику – 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Душан Ордић, доктор медицине

VI за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију – 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Марина Брндушић, доктор медицине

VII за Клинику за ендокринологију,дијабетес и болести метаболизма – 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Зорана Аризановић, доктор медицине
 • др. Звездана Јемуовић, доктор медицине

VIII за Центар за радиологију и магнетну резонанцу – 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Мирјана Лацмановић, специјалиста радиологије

IX за Центар за анестезиологију и реаниматологију – 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Ивана Милошевић, доктор медицине
 • др.Радмила Клачар, специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије

X за Центар за нуклеарну медицину – 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Невена Ранковић, доктор медицине

XI за Клинику за инфективне и тропске болести -1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Ивана Остојић, специјалиста инфектологије

XII за Клинику за дигестивну хирургију – I Хируршка – 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Марко Миладинов, доктор медицине
 • др. Јовица Васиљевић, доктор медицине

XIII за Клинику за гастроентерологију и хепатологију – 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др. Јелена Јевтовић, доктор медицине

20 здравствених радника са средњом стручном спремом

I за Клинику за неурохирургију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Љиљана Филиповић, медицинска сестра
 • Марија Каурин, медицинска сестра

II за Клинику за дигестивну хирургију - I Хируршка - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Емел Исмаилоглу, медицинска сестра

III за Клинику за ОРЛ и МФХ - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Катарина Николић, медицинска сестра

IV за Клинику за урологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Весна Ђорђић, медицинска сестра

V за Клинику за нефрологију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Тамара Ранђеловић, медицинска сестра

VI за Клинику за хематологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Биљана Ковачевић, медицинска сестра

VII за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Марина Вељковић, медицинска сестра
 • Анел Абдула, медицински техничар

VIII за Клинику за ендокринологију,дијабетес и болести метаболизма – 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Катарина Грујић, медицинска сестра
 • Јована Цукут, медицинска сестра
 • Кристина Јовић, медицинска сестра

IX за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања- Ургентни центар – 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Александра Јовановић, медицинска сестра
 • Ненад Стојковић, медицински техничар
 • Марија Јешић, медицинска сестра

X за Центар за анестезиологију и реаниматологију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Татјана Ожеговић, медицинска сестра
 • Маријана Стефановић, медицинска сестра

XI за Клинику за кардиологију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Тамара Тадић, медицинска сестра

XII за Клинику за васкуларну хирургију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Предраг Јовановић, медицински техничар

XIII за Клинику за гастроентерологију и хепатологију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Ирена Остојић, медицинска сестра

50 техничких радника са нижом стручном спремом

I за Службу за техничке и друге послове – 30 спремача

 • Јаворка Радојковић
 • Ивица Николић
 • Борислав Антић
 • Јадранка Станковић
 • Радица Гавриловић
 • Снежана Тандарић
 • Елза Мурати
 • Драгица Бабић
 • Милица Павловић
 • Биљана Михајловић
 • Ивана Јеремић
 • Мица Бјелан
 • Милена Илић
 • Велибор Томић
 • Душанка Матко
 • Биљана Маринковић
 • Милена Роксић
 • Мирослава Милосављевић
 • Санела Марковић
 • Сандра Божовић
 • Александар Шћепановић
 • Марија Јовановић
 • Ана Гмитровић
 • Снежана Маринковић
 • Драгана Миливојевић
 • Славољуб Костић
 • Маријана Станојловић
 • Славица Босанац
 • Светлана Перић
 • Ивана Милијашевић

II за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране – 20 сервирки

 • Драгана Цековски
 • Лидија Арсић
 • Катарина Недељковић
 • Данијела Маринковић
 • Миланка Гајић
 • Светлана Спасић
 • Зорица Благојевић
 • Тања Видовић
 • Милева Томић
 • Зорица Грковић
 • Славица Максић
 • Зорица Ћертић
 • Марина Пешић
 • Даница Тијанић
 • Александра Ђекић
 • Гордана Стојановић
 • Биљана Рачић
 • Марија Митрић
 • Маријана Величковић
 • Санела Стојановски

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин