Резултати конкурса на неодређено време-Клиника за инфективне и тропске болести

По основу конкурса који је објављен на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање дана 12.03.2020. године, а дана 13.03.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 4802oд 24.03.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца због потребе хитног запошљавања услед настале ситуације која је проглашена Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2бр. 53-2281/2020 од 10.03.2020. године („Сл. гл. РС“, број 23/2020), а у поступку реализације конкурса примљени следећи кандидати, и то:

10 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом за потребе Клинике за инфективне и тропске болести, и то:

  1. Соња Арсић, медицинска сестра
  2. Драгица Пелемиш, медицинска сестра
  3. Радован Богавац, медицински техничар
  4. Тијана Јанковић, медицинска сестра
  5. Јелена Радојичић, медицинска сестра
  6. Никола Гајић, медицински техничар
  7. Владимир Крсмановић, медицински техничар
  8. Дејан Голубовић, медицински техничар
  9. Наталиа Елена Ваштаг, медицинска сестра
  10. Јелена Секулић, медицинска сестра

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин