Резултати конкурса на одређено време за потребе Клинике за инфективне и тропске болести

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и Националне службе за запошљавање дана 12.03.2020. године, а дана 13.03.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 4657 oд 20.03.2020.године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца због потребе хитног запошљавања услед настале ситуације која је проглашена Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2бр. 53-2281/2020 од 10.03.2020. године („Сл. гл. РС“, број 23/2020), а у поступку реализације конкурса примљени следећи кандидати, и то:

12 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом за потребе Клинике за инфективне и тропске болести, и то:

 1. Мирјана Ађански, медицинска сестра,
 2. Димитрије Петковић, медицински техничар,
 3. Никола Ромић, медицински техничар,
 4. Димитрије Михаиловић, медицински техничар,
 5. Наташа Николић, медицинска сестра,
 6. Миломир Марковић, медицински техничар,
 7. Маријела Чичић, медицинска сестра,
 8. Весна Несторовић, медицинска сестра,
 9. Јована Богић, медицинска сестра,
 10. Срђан Миловановић, медицински техничар,
 11. Никола Петровић, медицински техничар,
 12. Урош Јовановић, медицински техничар.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин