Резултати конкурс на одређено време ради замене одсутног запосленог - специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије

По основу конкурса који је објављен на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање дана 09.04.2020. године, а дана 10.04.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да je Одлуком в.д. директора бр. 6133 oд 24.04.2020.године, у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад примљен je здравствени радник са високом стручном спремом, лекар специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије и то

За Центар за анестезиологију и реаниматологију:

  • др. Ана Јовановић, специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије

Кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин