Резултати конкурса на одређено време-доктори, мед. сестре и техничари, помоћни радници и спремачи

По основу конкурса који је објављен на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање дана 18.03.2020. године, а дана 23.03.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 6160 oд 24.04.2020. године, у радни однос на одређено време у трајању до три месеца због привремено повећаног обима посла а ради потребе хитног запошљавања услед настале ситуације која је проглашена Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 бр. 53-2281/2020 од 10.03.2020. године („Сл. гл. РС“, број 23/2020), у поступку реализације конкурса примљени су следећи кандидати, и то:

50 здравствених радника са високом стручном спремом и то доктора медицине или лекара специјалиста одговарајуће гране:

За Клинику за инфективне и тропске болести:

 • Марија Џордан, доктор медицине
 • Вања Суботић, доктор медицине
 • Милан Стојковић, доктор медицине
 • Марија Илијевска, доктор медицине
 • Милош Шабановић, доктор медицине
 • Јелена Симић, доктор медицине
 • Милан Танасијевић, доктор медицине
 • Ана Најдески, доктор медицине
 • Јарослава Јовановић, доктор медицине
 • Никола Зејак, доктор медицине

За Клинику за пулмологију:

 • Драган Вукосављевић, доктор медицине
 • Ковиљка Ивић, доктор медицине
 • Ведрана Пејин, доктор медицине
 • Драгана Андрејић, доктор медицине
 • Иван Миливојевић, доктор медицине
 • Маја Максимовић, доктор медицине
 • Јасмина Опачић, доктор медицине
 • Ана Ратковић, доктор медицине
 • Милан Ранђеловић, доктор медицине
 • Милена Башчаревић, доктор медицине
 • Марина Јовановић, доктор медицине
 • Јован Весић, доктор медицине
 • Гордана Бишевац, доктор медицине
 • Дамир Радојчић, доктор медицине
 • Александар Милојевић, доктор медицине
 • Златан Бојић, доктор медицине
 • Марија Радовић, доктор медицине
 • Милица Влајић, доктор медицине
 • Андреј Зечевић, доктор медицине

За Центар за анестезиологију и реаниматологију:

 • Кристина Бургић Видановић, доктор медицине
 • Маријана Баљозовић, доктор медицине
 • Марија Домановић, доктор медицине
 • Јованка Филиповић, доктор медицине
 • Марија Гало, доктор медицине
 • Марија Алексић, доктор медицине
 • Милица Савић, доктор медицине
 • Лидија Милић, доктор медицине
 • Ана Одаловић, доктор медицине
 • Ивана Јанићијевић, доктор медицине
 • Александра Кулунџић, доктор медицине
 • Нада Радовановић, доктор медицине
 • Данка Перић, доктор медицине
 • Љубица Митев, доктор медицине
 • Александра Николић, доктор медицине
 • Немања Радовановић, доктор медицине
 • Биљана Вучковић, доктор медицине
 • Катарина Мијаиловић, доктор медицине
 • Јелена Лазаревић, лекар специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
 • Теодора Радојчић, доктор медицине
 • Марија Мишковић, доктор медицине

6 Здравствених радника са вишом стручном спремом на одређено време у трајању до три месеца због привремено повећаног обима посла за Клинички центар Србије и то:

 • Анђела Савовић, струковна медицинска сестра
 • Милица Ивановић, струковна медицинска сестра
 • Мирјана Мисиркић, струковна медицинска сестра
 • Ђорђе Миливојевић, струковни медицински техничар
 • Даринка Поповић, струковна медицинска сестра
 • Зехра Оручи, струковна медицинска сестра

59 Здравствених радника са средњом стручном спремом на одређено време у трајању до три месеца због привремено повећаног обима посла за Клинички центар Србије и то:

 • Мирјана Михајловић, медицинска сестра
 • Срећко Бонџић, медицински техничар
 • Марија Шошкић, медицинска сестра
 • Санела Јусуфи, медицинска сестра
 • Теодора Зорић, медицинска сестра
 • Милица Матковић, медицинска сестра
 • Иван Бркић, медицински техничар
 • Јелена Шутоња, медицинска сестра
 • Катарина Катић, медицинска сестра
 • Милош Бајкић, медицински техничар
 • Маја Аврамовић, медицинска сестра
 • Слађана Станојевић, медицинска сестра
 • Марко Бркљач, медицински техничар
 • Радмила Ћирковић, медицинска сестра
 • Снежана Муњас, медицинска сестра
 • Љубица Калушевић, медицинска сестра
 • Сандра Анђелковић, медицинска сестра
 • Александра Мина Вагнер, медицинска сестра
 • Ангелина Николић, медицинска сестра
 • Николина Николић, медицинска сестра
 • Виолета Живковић, медицинска сестра
 • Марина Ђуричић, медицинска сестра
 • Јована Николовски, медицинска сестра
 • Радица Радивојевић, медицинска сестра
 • Сања Максимовић, медицинска сестра
 • Наташа Јовановић, медицинска сестра
 • Маја Ђорђевић, медицинска сестра
 • Јована Пајић, медицинска сестра
 • Јелена Здравковић, медицинска сестра
 • Александар Ковачевић, медицински техничар
 • Марија Алексић, медицинска сестра
 • Јелена Новаковић, медицинска сестра
 • Јована Рујевић, медицинска сестра
 • Александар Стаменковић, медицински техничар
 • Славица Лопушина, медицинска сестра
 • Милоје Славковић, медицински техничар
 • Ђорђе Ђорђевић, медицински техничар
 • Соња Жојић, медицинска сестра
 • Александра Тројановски, медицинска сестра
 • Маја Петровић, медицинска сестра
 • Маја Ицић, медицинска сестра
 • Валентина Петровић, медицинска сестра
 • Валентина Тодоровић, медицинска сестра
 • Урош Балотић, медицински техничар
 • Ивана Стојановић, медицинска сестра
 • Александра Игњатовић, медицинска сестра
 • Софија Вићентијевић, медицинска сестра
 • Стефан Ћирковић, медицински техничар
 • Јована Петровић, медицинска сестра
 • Тања Алавук, медицинска сестра
 • Игор Филић, медицински техничар
 • Александра Харамбашић, медицинска сестра
 • Тамара Урошевић, медицинска сестра  
 • Лидија Голубовић, медицинска сестра
 • Алекса Огризовић, медицински техничар
 • Тамара Рајков, медицинска сестра
 • Јелена Остојић, медицинска сестра  
 • Јелена Кондан, медицинска сестра
 • Марко Старчевић, медицински техничар

7 Техничких радника са нижом стручном спремом (помоћних радника на нези болесника и спремача) на одређено време до три месеца због привремено повећаног обима посла за Клинички центар Србије:

 • Марко Живковић, помоћни радник на нези болесника
 • Јелена Милојевић, спремач
 • Анђелка Марковић, спремач
 • Ивана Новаковић, спремач
 • Маја Васић, спремач
 • Анка Ђорђевић, спремач
 • Младен Марковић, помоћни радник на нези болесника

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин