Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници Клиничког центра Србије, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС дана 10.04.2020. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр.6381 oд 30.04.2020. године, у радни однос на одређено време у трајању до три месеца због привремено повећаног обима посла а ради потребе хитног запошљавања услед настале ситуације која је проглашена Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 бр. 53-2281/2020 од 10.03.2020. године („Сл. гл. РС“, број 23/2020), у поступку реализације конкурса примљени следећи кандидати, и то:

5 медицинских сестара/техничара са средњом или вишом стручном спремом на одређено време у трајању до 3 месеца због привремено повећаног обима посла и то:

I за Клинички центар Србије

  1. Јана Ранковић
  2. Марија Марковић
  3. Јасмина Јовановић
  4. Марко Матијашевић
  5. Лазар Стевановић

4 техничка радника (спремача) са нижом стручном спремом на одређено време у трајању до три месеца због привремено повећаног обима посла и то:

I за Службу за техничке и друге послове

  1. Мирјана Марковић
  2. Гордана Радојичић
  3. Биљана Павловић
  4. Снежана Божић

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин