Резултати конкурса на неодређено време-здравствени радници

По основу конкурса објављеног дана 14.05.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 15.05.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и дана 18.05.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 8785 oд 24.06.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 5 здравствених радника са високом стручном спремом и 5 здравствених радника са вишом односно високом струковном школом здравствене струке изабрани следећи кандидати, и то:

5 здравствених радника са високом стручном спремом

I за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране - 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

  • Александра Пејић, специјалиста хигијене

II за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију - 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

  • Урош Новаковић, доктор медицине
  • Милош Васић, доктор медицине

III за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију - 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

  • Милана Јуришић, доктор медицине

IV за Клинику за ендоркинологију, дијабетес и болести метаболизма - 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

  • Матија Бузејић, доктор медицине

5 здравствених радника са вишом односно високом струковном школом здравствене струке

I за Клинику за психијатрију – 1 виши/струковни радни терапеут

  • Биљана Богданов, виши радни терапеут

II за Клинику за неурохирургију -2 виша/струковна радиолошка техничара за рад у Одељењу за стереотаксичну радиохирургију целог тела – Х нож

  • Катарина Николић, струковни медицински радиолог
  • Лука Бајчетић, струковни медицински радиолог

III за Клинику за физикалну медицину и рехабилитацију – 1 виши физиотерапеут

  • Марија Бабић, виши физиотерапеут

IV за Клинику за кардиологију – 1 виши рендген техничар за Одсек ургентне – перкутане процедуре

  • Зорица Николић, струковни медицински радиолог

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин