Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 14.05.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 15.05.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 18.05.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 8787 oд 24.06.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла или ради замене привремено одсутног запосленог за 7 здравствених радника са високом стручном спремом, 1 здравственог сарадника са високом стручном спремом, 3 здравствена радника са вишом стручном спремом и 26 здравствених радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

 

7 здравствених радника са високом стручном спремом:

I за Клинику за неурохирургију

- 1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Амбуланти за неуроофталмологију

 • Марко Тодоровић, доктор медицине

II за Клинику за алергологију и имунологију

-1 лекар специјалиста интерне медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Специјалистичкој амбуланти

 • Није извршен избор будући да ниједан кандидат не испуњава услове конкурса.

III за Клинику за пулмологију

-1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у II Одељењу за плућне ТБЦ и малигне туморе плућа, плеуре и медијастинума

 • Алекса Голубовић, доктор медицине

IV за Центар за анестезиологију и реаниматологију

-1 лекар специјалиста анестезиологије,реаниматологије и интензивне терапије на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одсеку реаниматологије при акушерству у Одељењу анестезиологије и реаниматологије и интензивног лечења при Клиници за гинекологију и акушерство

 • Маја Миленовић Стојковић, специјалиста анестезиологије и реаниматологије

V за Центар за радиологију и МР

-1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Татјана Маричић Максић, доктор медицине

VI за Клинику за гинекологију и акушерство

-1 лекар специјалиста гинекологије и акушерства на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу поликлинике за гинекологију

 • Ненад Пејчић, лекар специјалиста гинекологије и акушерства

VII за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

-1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Дневној болници гастроентерологије и дигестивне онкологије

 • Катарина Јанковић, доктор медицине

VIII за Клинику за кардиохирургију

-1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Емилија Петровић, доктор медицине

1 здравствени сарадник са високом стручном спремом

I за Клинику за психијатрију

-1 дипломирани психолог на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Јелена Полуга, дипломирани психолог

3 здравствена радника са вишом стручном спремом

I за Клинику за гинекологију и акушерство
-1 струковна медицинска сестра општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу неонатологије

 • Ана Петровић, струковна медицинска сестра

-1 струковна медицинска сестра-бабица на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу ОП сале

 • Милица Грујић, струковна медицинска сестра-бабица

II за Клинику за неурологију -1 струковна медицинска сестра општег смера на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за епилепсију

 • Марија Дрндаревић, струковна медицинска сестра

26 здравствених радника са средњом стручном спремом:

I за Клинику за опекотине,пластичну и реконструктивну хирургију

- 1 медицинска сестра/техничар-инструментар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у ОП блоку са стерилизацијом

 • Јелена Пајевић, медицинска сестра

II за Клинику за урологију

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом,на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у интензивној нези нивоа 2 Одељења интензивне неге

 • Далиборка Марковић, медицинска сестра

III за Клинику за неурологију

- 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом,на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу за цереброваскуларне болести-II Одељење

 • Јелена Гравара, медицинска сестра
 • Ива Милановић, медицинска сестра

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом,на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за ургентну неурологију

 • Весна Николић, медицинска сестра

IV за Клинику за грудну хирургију

- 1 медицинске сестре/техничара општег смера сасредњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за интензивну негу оперисаних

 • Стефана Бањац, медицинска сестра

V за Центар за медицинску биохемију

- 1 лабораторијски техничар на одређено време са средњом стручном спремом ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу у Клиници за инфективне и тропске болести Службе за клиничку лабораторијску дијагностику

 • Мина Симић, лабораторијски техничар

VI за Центар за поликлиничку делатност-Поликлиника

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Oдељењу за тријажу,заказивање и регистровање пацијената

 • Ана Перовић, медицинска сестра

VII за Клинику за дигестивну хирургију-Прва хируршка

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије II Клинике за ургентну хирургију у Клиници за дигестивну хирургију-Прва хируршка

 • Наталиа Благојев, медицинска сестра

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом,на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у X Одељењу минималне инванзивне хирургије горњег дигестивног тракта Центра за хирургију једњака

 • Невена Карановић, медицинска сестра

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом,на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у X Одељењу минималне инванзивне хирургије горњег дигестивног тракта Клинике за дигестивну хирургију-Прва хируршка

 • Мирела Савић, медицинска сестра

VIII за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом,на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије II Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Светлана Тасић, медицинска сестра

-1 медицинска сестра/техничар инструментар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у ОП блоку Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 • Дијана Јанковић, медицинска сестра

-2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом,на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у Одељењу ургентне неурологије Клинике за ургентну интерну медицину у Ургентном центру

 • Марија Ђорђевић, медицинска сестра
 • Марина Јочић, медицинска сестра

IX за Клинику за кардиохирургију

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу опште неге

 • Лука Новаковић, медицински техничар

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом,на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге нивоа 3 у Одељењу интензивне неге

 • Јована Живановић, медицинска сестра

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом,на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге нивоа 2 у Одељењу полуинтензивне неге

 • Татјана Павловић, медицинска сестра

X за Клинику за гинекологију и акушерство

-5 гинеколошко-акушерских сестара/техничара са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад

 • Марина Величковић, гинеколошко-акушерска сестра
 • Ивана Спасић, гинеколошко-акушерска сестра
 • Марија Зарија, гинеколошко-акушерска сестра
 • Николина Његомир, гинеколошко-акушерска сестра
 • Тамара Спасојевић, гинеколошко-акушерска сестра

-2 педијатријске сестре/техничара са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад

 • Јелена Илић, педијатријска сестра
 • Оливера Павловић, педијатријска сестра

XI за Службу за микробиологију

-1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Лабораторијском одсеку за бактерологију у Ургентном центру

 • Марија Радовић, лабораторијски техничар

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин