Резултати конкурса на неодређно време-административни радници

По основу конкурса објављеног дана 14.05.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 15.05.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и на дана 18.05.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 8786 oд 24.06.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 3 административна радника са високом стручном спремом и 3 административна радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати, и то:

3 административна радника са високом стручном спремом

I за Службу за економско финансијске послове – 3 дипломирана економиста

  • Ана Деспотовић
  • Александра Тијанић
  • Милица Јокић

3 административна радника са средњом стручном спремом

I за Службу за правне послове – 1 референт за кадровске послове

  • Александар Војновић

II за Службу за економско финансијске послове - 2 координатора финансијског књиговодства, билансисте

  • Весна Ковачевић
  • Маја Пантовић

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин