Резултати конкурса на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 04.06.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Министарства здравља РС,обавештавамо вас да суОдлуком в.д.директора бр. 9434 oд 06.07.2020. године,у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 2 здравствена радника са вишом стручном спремом и 21 здравственог радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати, и то:

2 здравствена радника са вишом стручном спремом

I за Клинику за инфективне и тропске болести - 1 виша/струковна медицинска сестра-техничар општег смера

 • Маријана Жунић, струковна медицинска сестра

II за Клинику за пулмологију - 1 виша/струковна медицинска сестра-техничар општег смера

 • Милена Ивановић, струковна медицинска сестра

21 здравствени радник са средњом стручном спремом

I за Клинику за инфективне и тропске болести – 5 медицинских сестара - техничара општег смера

 • Невена Ајдуковић, медицинска сестра
 • Сања Јоксовић, медицинска сестра
 • Нинослав Делетић, медицински техничар
 • Јелена Љубинковић, медицинска сестра
 • Александар Радуловић, медицински техничар

II за Клинику за пулмологију - 9 медицинских сестара - техничара општег смера

 • Милица Ивковић, медицинска сестра
 • Марија Ранђеловић, медицинска сестра
 • Бојана Лазић, медицинска сестра
 • Милица Нешић, медицинска сестра
 • Вишња Милић, медицинска сестра
 • Душанка Марић, медицинска сестра
 • Ива Павловић, медицинска сестра
 • Милијана Николић, медицинска сестра
 • Марија Мандић, медицинска сестра

III за Центар за анестезиологију и реаниматологију – 6 медицинских сестара - техничара општег смера

 • Јасмина Бибић, медицинска сестра
 • Марија Марјановић, медицинска сестра
 • Ивана Петровић, медицинска сестра
 • Марија Ђорђевић, медицинска сестра
 • Младен Гроздановић, медицински техничар
 • Никола Тешмановић, медицински техничар

IV за Клинику за кардиохирургију – 1 медицинска сестра-техничар – перфузер

 • Бранко Крсмановић, медицински техничар перфузер

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин