Резултати конкурса на одређено време - технички радници

По основу конкурса објављеног дана 30.06.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 02.07.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 10046 oд 20.07.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за 19 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

14 спремача са нижом стручном спремом:

I за Службу за техничке и друге послове

 1. Бранислава Стајић
 2. Јелена Ивановић
 3. Горан Чолић
 4. Зорица Чолић
 5. Милица Виторовић
 6. Милица Чакара
 7. Слађана Несторовић
 8. Данијела Стевановић
 9. Вишња Мутавџић
 10. Верица Петровић
 11. Стеван Јанковић
 12. Зорица Ђорђевић
 13. Биљана Маринковић
 14. Весна Бранковић

5 помоћних радника на нези болесника са нижом стручном спремом

I за Клинички центар Србије

 1. Марко Тодоровић
 2. Александар Арсенијевић
 3. Лазар Рајић
 4. Добрица Бајкић
 5. Драган Пармарковић

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин