Резултати конкурса на одређено време за 1 здравственог радника и 2 здравствена сарадника

По основу конкурса објављеног дана 26.06.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 29.06.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 10126 oд 21.07.2020. године, у радни однос за 1 здравственог радника са високом стручном спремом и 2 здравствена сарадника са високом стручном спремом, изабрани следећи кандидат:

1 здравствени радник са високом стручном спремом:

I за Службу за микробиологију - 1 доктор медицине или специјалиста микиробиологије са паразитологијом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

  • др. Стефан Ђуровић, доктор медицине

2 здравствена сарадника са високом стручном спремом

I за Службу за микробиологију -2 биолога – молекуларни биолог на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

  • Нина Тодоровић, мастер биолог
  • Даница Лазић, специјалиста биолог

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА 
проф. др Милика Ашанин