Конкурс за пријем техничких радника на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14338 од  30.10.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Конкурс за пријем здравственог сарадника и здравствених радника на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14335 од 30.10.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време 1 ВЛТ УНОПС

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13359 од  08.10.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019), а у процесу реализације уговора потписаног са Канцеларијом UNOPS бр. 11300 од 17.08.2020. године о пружању финансијске подршке за запошљавање особља као одговор на ситуацију изазвану вирусом Covid-19, по основу конкурса објављеног дана 08.10.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије и интернет страници Националне службе за запошљавањe а дана 09.10.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком в.д.директора бр. 14090 oд 27.10.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 6 месеци за 1 здравственог радника са вишом стручном спремом изабран следећи кандидат:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време 1 доктор УНОПС

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13359 од 08.10.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), а у процесу реализације уговора потписаног са Канцеларијом UNOPS бр.11300 од 17.08.2020.године о пружању финансијске подршке за запошљавање особља као одговор на ситуацију изазвану вирусом Covid-19,по основу конкурса објављеног дана 08.10.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије и интернет страници Националне службе за запошљавањe а дана 09.10.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком в.д.директора бр.14089 oд 27.10.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 6 месеци за 1 здравственог радника са високом стручном спремом изабран следећи кандидат:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време за 3 администартивно техничка радника

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 12530 од  18.09.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), а по основу конкурса објављеног дана 18.09.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије и интернет страници Националне службе за запошљавањe, те дана 22.09.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 13931 oд 22.10.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за 3 администартивно техничких радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем здравствених радника у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутних

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 12528 од  18.09.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног дана 18.09.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије и интернет страници Националне службе за запошљавањe а дана 22.09.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.13871 oд  21.10.2020. године, у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за 6 здравствених радника вишом стручном спремом и 11 здравствених радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 12529 од  18.09.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног дана 18.09.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије и интернет страници Националне службе за запошљавањe а дана 22.09.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 13872 oд  21.10.2020. године, у радни однос на одређено време ради због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за 3 здравствена радника вишом стручном спремом и 60 здравствених радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за Службу за микробиологију - здравствени радник са високом стручном спремом

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13359 од  08.10.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019), а у процесу реализације уговора потписаног са Канцеларијом UNOPS бр. 11300 од 17.08.2020.године о пружању финансијске подршке за запошљавање особља као одговор на ситуацију изазвану вирусом Covid-19,

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 6 месеца у складу са позитивним прописима и то све за СЛУЖБУ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за Службу за микробиологију

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13337 од  08.10.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/2019), а у процесу реализације уговора потписаног са Канцеларијом UNOPS бр. 11300 од 17.08.2020. године о пружању финансијске подршке за запошљавање особља као одговор на ситуацију изазвану вирусом Covid-19,

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 6 месеца у складу са позитивним прописима и то све за

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 13317 од 08.10.2020. године, у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.03.2020. године о Закључку 51 бр 112-12863/2019 oд 20.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр.112-01-1010/2020-02 од 03.08.2020. године у вези са Закључком 51 број 112-6090/2020 од 30.07.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1057/2020-02 од 21.09.2020. године у вези са Закључком 51 број 112-6750/2020 од 27.08.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-428/2020-02 од 29.09.2020. године у вези са Закључком 51 број 112-4873/2020 од 16.06.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за

Опширније...