Kонкурс за пријем у радни однос

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 8890 од 07.06.2016.године, донете у поступку спровођења запошљавања у складу са Закључком 51 Број 112-5086/2016 од 27.05.2016. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС” 1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 1 АДМИНИСТРАТИВНОГ РАДНИКА ВИСОКЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И ТО:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр 8390 од 30.05.2016.године, донете у поступку спровођења запошлјавања у складу са Заклјучком 51 Број 112-3965/2016 од 11.04.2016.године Комисије за давање сагласности за ново запошлјавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Одлуке в.д. директора бр 8391 од 30.05.2016 године и чл.7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС” 1/2015),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на неодређено и одређено време доктора медицине

По основу конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 08.04.2016. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора КЦС бр.7145 од 05.05.2016. године, изабрани следећи доктори медицине, односно лекари специјалисти одговарајуће гране медицине:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на одређено време здравствених радника са средњом стручном спремом

По основу конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 08.04.2016. године, обавештавамо вас да се Одлуком в.д. директора КЦС бр.7146 od 05.05.2016. године у радни однос на одређено време у трајању од три месеца у Клинички центар Србије, примају следећи здравствени радници са средњом стручном спремом, и то:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на одређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 27.01.2016. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 2950 oд 23.02.2016. године, у радни однос на одређено време у трајању од три месеца изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Обавештење о пријему медицинских сестара/техничара у радни однос на одређено време

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 08.10.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора КЦС бр.19635 од 12.11.2015. године, у радни однос на одређено време у трајању од три месеца изабрани су следећи кандидати за радна места медицинских сестара/техничара:

Опширније...

Obaveštenje o prijemu lekara u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.10.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora KCS br. 19636 od 12.11.2015. godine, u radni odnos na neodređeno vreme u Klinički centar Srbije, sa probnim radom od 3 (tri) meseca, primljeni sledeći kandidati:

Опширније...

Обавештење о пријему лекара у радни однос на неодређено време

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 08.10.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора КЦС бр.19636 од 12.11.2015. године, у радни однос на неодређено време у Клинички центар Србије, са пробним радом од 3 (три) месеца, примљени следећи кандидати:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време са пробним радом

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 09.09.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком Директора КЦС бр. 16804 од 25.09.2015. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од три месеца изабрани:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време

По основу Конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС и на интернет страници Националне службе за запошљавање дана 23.07.2015. године, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора КЦС бр.15000 од 25.08.2015. године, у радни однос на неодређено време у Клинички центар Србије, у Клинику за неурохирургију, Одсек стереотаксичне неурорадиохирургије – Гама нож, са пробним радом од 3 (три) месеца, примљени следећи кандидати:

Опширније...