Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време здравственх радника са средњом стручном спремом

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 5218 од 08.04.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за потребе Универзитетског Клиничког центра Србије у складу са позитивним прописима и то:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време 20 лекара за Ковид болницу

На основу Одлуке В.Д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 3837 од 19.03.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног дана 19.03.2021. године на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије, и интернет страници Националне службе зазапошљавањe а дана 24.03.2021. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 5260 oд 09.04.2021. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајањудо 3 месеца изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време - технички радници за УКЦС - Ковид болницу

На основу Одлуке В.Д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 2967 од 04.03.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног дана 04.03.2021. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 08.03.2021. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 4004 oд 23.03.2021. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за УКЦС/Ковид болницу изабран следећи кандидат:

Опширније...

Конкурс за пријем здравствених радника у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 3969 од 22.03.2021. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-204/2021-02 од 15.03.2021. године о Закључку 51 бр: 112-1725/2021 од 26.02.2021. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено времеса пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Конкурс на одређено време здравствени и технички радници

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 3837 од 19.03.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос здравствених радника на одређено време ради замене привремено одустних запослених до њиховог повратка на рад

На основу Одлуке В.Д. Директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 3836 од 19.03.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем медицинских сестара-техничара на одређено време

На основу Одлуке В.Д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 2255 од 22.02.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног дана 22.02.2021. године на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 25.02.2021. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 3747 oд 18.03.2021. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за Универзитетски клинички центар Србије изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време - административни радник за УКЦС - Ковид болницу

На основу Одлуке В.Д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 1350 од 01.02.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног дана 02.02.2021. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 05.02.2021. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком в.д.директора бр. 3484 oд 12.03.2021. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за УКЦС/Ковид болницу изабран следећи кандидат:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем здравствених радника у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке В.Д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 2254 oд 22.02.2021. године,а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-428/2020-02 од 08.02.2021. године о Закључку 51 бр: 112-4873/2020 од 16.06.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног дана 22.02.2021. године на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије , на интернет страници Националне службе за запошљавање а дана 25.02.2021. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 3485 oд 12.03.2021. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца заУниверзитетски клинички центар Србије изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време - замене - здравствени радници

На основу Одлуке В.Д. директора Универзитетског клиничког центра Србије бр. 1848 од 11.02.2021. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019), по основу конкурса објављеног дана 11.02.2021. године на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије, на интернет страници Националне службе за запошљавање, и на интетрнет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 3431 oд 12.03.2021. године, у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад изабрани следећи кандидати:

Опширније...