Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - сервирке и спремачи

По основу конкурса објављеног дана 05.06.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање а дана 06.06.2017.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.9813 oд 20.07.2017.године, у радни однос на одређено време од 3 месеца за радна места за:6 сервирки и 20 спремача за Клинички центар Србије изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - доктори медицине/лекари специјалисти

По основу конкурса објављеног дана 05.06.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање а дана 06.06.2017.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.9811 oд 20.07.2017.године, у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца за радна места за: два доктора медицине/специјалисте одговарајуће гране медицине за Центар за анестезиологију и реаниматологију, једног доктора медицине/ специјалисту одговарајуће гране медицине за Центар за радиологију и магнетну резонанцу и једног доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране за медицине за Центар за нуклеарну медицину изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног дана 05.06.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање а дана 06.06.2017.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.9812 oд 20.07.2017.године, у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца за радна места здравствени радник са вишом или средњом стручном спремом – 49 извршилацаизабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање дана 05.06.2017. године и на интернет страници Министарства здравља РС дана 06.06.2017. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 9337 oд 10.07.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места 10 здравствених радника са вишом стручном спремомизабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - доктори медицине, дипл. психолог, дипл. фармацеут, дипл. медицински биохемичар

По основу конкурса објављеног дана 05.06.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање а дана 06.06.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 9276 oд 10.07.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места за:17 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине, 1 здравственог сарадника са високом стручном спремом и то дипломираног психолога за Клинику за психијатрију; 1 дипломираног фармацеута за за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање 1 дипломираног фармацеута - медицинског биохемичара за Центар за медицинску биохемију изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 9022 од 03.07.2017. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 9023 oд 03.07.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 112-5003/2017 од 26. маја 2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и сагласности Министaрства здравља РС бр. 112-01-599/2017-02 од 30. маја 2017. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.05.2017. године, а 12.05.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС и НСЗ, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 8436 oд 15.06.2017. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за 24 медицинскесестре/техничара са средњом и вишом стручном спремом, изабрани следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - доктори медицине/специјалисти и дипл.фармацеут

По основу конкурса објављеног објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.05.2017. године, а 12.05.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС Националне службе за запошљавање, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора бр. 8435 oд 15.06.2017. године, у радни однос на одређено време за 12 доктора медицине/лекара специјалисте одговарајуће гране медицине и 1 дипломираног фармацеута примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног дана 11.05.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, а дана 12.05.2017.године на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 8433 oд 15.06.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места за 19 здравствених радника средње стручне спреме, изабрани следећи кандидати:

Опширније...