Центар за радиологију и магнетну резонанцу

Центар за радиологију и магнетну резонанцу
Пастерова 2, 11000 Београд
Тел./Фаx: 011/361 5554, 366 3226
Фаx: 366 3226
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Центар за радиологију и магнетну резонанцу је организациона јединица КЦС и наставна база Медицинског факултета универзитета у Београду која се бави здравственом, образовном и научно-истраживачком делатношћу. Центар за радиологију и магнетну резонанцу је просторно смештен у 18 објеката у КЦС и састоји од Одељења у оквиру којих се налазе Одсеци и Кабинети.


У Центру за радиологију и магнетну резонанцу се обављају високоспецијализоване дијагностичке и интервентно-радиолошке услуге, за стационарне и амбулантне пацијенте. Пружање радиолошких услуга у Центару за радиологију и магнетну резонанцу обавља се организовано у току 24 часа, током целе године.


ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА:

УПУТСТВО ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИЧКИХ УСЛУГА и то:

 • МСЦТ дијагностика
 • Ултразвучна дијагностике
 • Класична радиолошка дијагностика
 • Интервентне радиолошке процедуре

Увођењем Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) у здравствени систем Републике Србије, промењен је начин заказивања прегледа. Наведене дијагностичке процедуре за амбулантне пацијенте , обавезно се заказују кроз информациони систем (ИЗИС).

УПУТСТВО ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА МАГНЕТНОМ РЕЗОНАНЦОМ

Обавештавамо Вас да се до ублажења тренутних епидемиолошких мера обуставља заказивање амбулантних прегледа у Одељењу магнетне резонанце.

Због специфичности радиолошких прегледа, у Одељењу магнетне резонанце ,Центра за радиологију и магнетну резонанцу, амбулантни прегледи пацијената, се не могу заказати телефоном већ искључиво личним доласком (пацијент или лице које поседује документацију и упознат је са стањем пацијента).

За заказивање прегледа неопходно је да пацијент поседује следећу документацију:

 1. оверену здравствену књижицу
 2. упут изабраног лекара (оверен од стране лекарске комисије уколико пацијент није осигураник Филијале за Град Београд), и
 3. налаз лекара специјалисте који захтева одређени радиолошки преглед
 4. осталу медицинску документацију (налазе лекара специјалиста, ртг. снимке, ЦТ снимке и сл.), везано за дијагностику која је претходила захтеваном радиолошком прегледу, а односи се на обољење због којег се захтева преглед.

Заказивање МР прегледа централног нервног система (глава, кичмени стуб) се може обавити сваког радног дана од 13 - 14 часова у просторијама Одељења магнетне резонанце.

Остали МР прегледи се могу заказати сваког радног дана од 9 – 10 часова у просторијама Одељења магнетне резонанце.

У Одељењу магнетне резонанце прегледи се заказују у складу са Правилнико о листи чекања.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

РУКОВОДСТВО

Директор:

Проф. др Драган Машуловић

Заменик директора:

Проф. др Биљана Марковић Васиљковић,

Помоћник директора:

Проф.др Ружа Стевић

Помоћник директора:

Др Александар Радевић,

Главни радиолошки техничар:

Бранислав Хомшек, спец.струк.мед.радиол

Начелник Одељења здравствене администрације и немедицинских послова

Биљана Ивковић, дипл.ецц

ОДЕЉЕЊЕ МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦЕ


Начелник Одељења

Прим.др Слободан Лаврнић 3615554

Главни рдг. техничар Одељења

Бранислав Хомшек, спец.струк.мед.радиол 3615554

1. Одсек за дијагностику болести централног нервног система
Шеф Одсека
Др Душан Дамјановић 3615554
Главни рад. техничар
Зоран Војиновић 3615554

2. Одсек за дијагностику болести унутрашњих органа и локомоторног система

Шеф Одсека
Проф. др Ружица Максимовић 3615554
Главни рад.техничар
Саша Шкодрић, спец.струк.мед.радиол 3615554

3. Одсек за примену и развој напредних дијагностичких техника

Шеф Одсека
Светлана Гавриловић 3615554

ОДЕЉЕЊЕ УРГЕНТНЕ РАДИОЛОГИЈЕ

Начелник Одељења

Др Милица Стојадиновић 3662318

Гл. рад. техничар Одељења

Игор Пејовић 366 2318, 366 2447

1. Одсек за дијагностику болести централног нервног и локомоторног система
Шеф Одсека
Асс. Др Кристина Давидовић 3662318
Главни рад. техничар
Немања Ђорђевић 3662318, 3662447

2. Одсек за дијагностику болести унутрашњих органа

Шеф Одсека
Др Сања Јовановић 3662318, 3662195
Главни рад. техничар
3662447, 3662318

ОДЕЉЕЊЕ ПОЛИКЛИНИЧКЕ РАДИОЛОГИЈЕ

Начелник Одељења

Проф. др Драган Машуловић 3663076

Гл. рдг. техничар Одељења

Драгиша Карабашевић 3663226

1. Одсек интервентне радиологије
Шеф Одсека
Проф.др Драган Машуловић 3663076
Главни рад. техничар Одсека
Бранко Милентијевић 3663076

2. Одсек имиџинг радиологије
Шеф Одсека
Др Немања Менковић 3663457
Главни рад. техничар Одсека
Драгиша Карабашевић 3663226

Кабинет ЦТ дијагностике 3663457

Кабинет ехотомографске дијагностике 3663455, 3663401


3. Одсек за класичну радиологију
Шеф Одсека
Др сци. мед. др Весна Вилендечић 011 366 3401
Главни рад. техничар Одсека
Светлана Ђорђевић 3663338

ОДЕЉЕЊЕ КЛИНИЧКЕ РАДИОЛОГИЈЕ

Начелник Одељења

Проф. др Ружа Стевић 3663494

Главни рад. техничар Одељења

Милан Николић 3663102

1. Одсек дигестивне радиологије

Шеф Одсека
Доц. др Александра Ђурић Стефановић 3663746
Главни рад. техничар Одсека
Мирјана Стојковић 3663746

2. Одсек кардиоваскуларне радиологије

Шеф Одсека
Прим. др Момчило Чолић 3663680
Главни рад. техничар Одсека
Биљана Ђуревска 3663929

3. Одсек мишићно-скелетне радиологије

Шеф Одсека
Др Горан Маринковић 3663502
Главни рад. техничар Одсека
Зоран Њежић 3663502

4. Одсек неурорадиологије

Шеф Одсека
Прим.др.сци. мед. Светлана Милошевић-Меденица 3662523
Главни рад.техничар Одсека
Сузана Ћирић 3662537

Кабинет за неинванзивну радиологију 3662523, 3064264, 3064215

Кабинет за инванзивну и интервентну радиологију 3662526


5. Одсек урогениталне радиологије
Шеф Одсека
Проф. др сци. мед. Биљана Марковић 2657700
Главни рад. техничар Одсека
Златица Мушурински 2657700

Кабинет радиологије у урологији 2657700

Кабинет радиологије у гинекологији 3663571


6. Одсек интернистичке радиологије
Шеф Одсека
Проф. др Ружа Стевић 3663494
Главни рад. техничар Одсека
Сања Кнежевић 3663494

Кабинет пулморадиологије 3663494

Кабинет радиологије у алергологији, имунологији, хематологији и гастроентерологији 3663705


Кабинет ендокринолошке радиологије 3639738, 3639739

Кабинет радиологије инфективних болести 2683366 лок. 27

Центар за научно-истраживачки рад

Адреса: ул. Вишеградска 26
Телефон: 011-366-31-62
Фаx: 011-36-15-805
Маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Директор: проф. др Милош Ж. Жарковић

Организациона структура Центра

 • Сектор за научноистраживачки рад
  • Одсек за фундаментална истраживања
  • Одсек за примењена, мултидисциплинарана и социјално-епидемиолошка истраживања
  • Одсек за међународну сарадњу, сарадњу са научним институцијама у земљи и публикације
 • Сектор за наставно-образовну делатност
  • Одељење за наставу и планирање и развој стручног усавршавања
   • одсек за праћење извођења свих облика додипломске наставе
   • одсек за праћење извођења свих облика последипломске наставе
  • Одељење за континуирану медицинску едукацију
   • одсек за КМЕ лекара
   • одсек за КМЕ сестара
 • Сектор за људске ресурсе

Центар за нуклеарну медицину

Вишеградска 26, 11000 Београд тел/факс 3615-641
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

akreditacija1akreditacija2

Директор
Проф. др Вера Артико тел. 3615-641

Технички секретар
Славица Јањић тел/факс. 3615-641; 366-3354;

Заменик директора
Проф. др Драгана Шобић-Шарановић 366-3299

Помоћник директора за здравствену делатност
Проф. др Небојша Петровић тел: 366-3426

Руководилац послова заштите од јонизујућих зрачења и контроле квалитета нуклеарно медицинских уређаја
Научни сарадник др сци. ел. спец. мед. физ. Војислав Антић, тел: 366-3888

Пословни секретар
Гордана Гачановић тел: 366-3354

Главна сестра/техничар
Татјана Кркаловић тел: 366-3028

Одељење 1 (нуклеарна неурологија и хематологија)
Начелник
Проф. др Мила Тодоровић-Тирнанић тел. 3615-622; 366-3177
Главна сестра
Јелена Голубовић тел. 366-3424

Одељење 2 (нуклеарна кардиологија и пулмологија)
Начелник
Проф. др Драгана Шобић-Шарановић тел: 366-3299
Главна сестра
Зорица Обрадовић тел. 366-3299

Одељење 3 (нуклеарна ендокринологија и гастроентерохепатологија)
Начелник
Проф. др Вера Артико тел. 3615-625; 366-3350
Главна сестра
Мирјана Брковић тел. 366-3350

Одељење 4 (нефро-урологија и онкологија)
Начелник
Проф. др Слободанка Беатовић тел: 366-3080
Главни техничар
Бранислав Скерлетовић тел. 366-3086

Одељење 5 (Национални ПЕТ центар)
Начелник
Проф. др Вера Артико тел. 3615-641;
Главна сестра
Марија Марковић тел. 366-3881

Пулт тел. 366-3890; 366-3891

Прегледи се заказују преко Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС) одабиром тријажних амбуланти за одоварајуће нуклеарномедицинско снимање (нпр. тријажна амбуланта за нуклеарну кардиологију, тријажна амбуланта за ПЕТ1, тријажна амбуланта за нуклеарну остеологију итд.). Тријажним прегледом пацијент добија термин на одговарајућем апарату и детаљна упутства за индиковано нуклеарномедицинско испитивање.

НАПОМЕНА: Преглед За СТАТИЧКУ И ДИНАМСКУ СЦИНТИГРАФИЈУ БУБРЕГА за ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ПАЦИЈЕНТЕ се не мора заказивати преко Интегрисаног здравственог информационог система (ИЗИС). Овај преглед се може заказати преко телефона, на број 366 3086, у термину заказивања (понедељком и уторком од 9-12ч).

Уколико је потребно, додатне информације се могу добити позивањем следећих телефонских бројева:

 • ПЕТ 3663890 12-13ч
 • Нуклеарна неурологија 366-3179 10-11ч
 • Нуклеарна остеологија 366-3179 10-11ч
 • Хематологија 366-3384, 366-3385 9-10ч
 • Кардиопулмологија 366-3299 12-13ч
 • Гастроентерохепатологија 366-3350 12-13ч
 • Уронефрологија 366-3086 (понедељком и уторком од 9-12ч)
 • Ендокринологија 366-3450 11-12ч

Центар за медицинску биохемију

АДРЕСА
Центар за медицинску биохемију
Клинички Центар Србије
Вишеградска 26
11000 Београд
Република Србија  

тел. +381 11 3615-631
тел. +381 66 8300-595

Директор
Прим. др сц. Сања Станковић

Главни лабораторијски техничар
Весна Танасковић

Центар за медицинску биохемију Клиничког центра Србије обавља здравствену, научно-истраживачку, образовну и стручно-методолошку делатност. Организован кроз три Службе (Служба за клиничку, поликлиничку и ургентну лабораторијску дијагностику) на 14 локација, броји 230 запослених од чега 35 са високом стручном спремом и 168 са средњом/вишом стручном спремом. Овај снажан Центар као основну делатност има пружање савремене лабораторијске дијагностике из области биохемије, имунохемије, лабораторијске хематологије, коагуалције и имунологије, те хитне лабораторијске дјагностике. Широк спектар лабораторијске дијагностике обавља се у складу са стандардима и правилима добре лабораторијске праксе, у организацији и под надзором признатих лабораторијских стручњака. Своје услуге пружа клиникама и центрима Клиничког центра Србије, амбулантним пацијентима, те осталим здравственим установама у Београду и Републици Србији, а годишње оствари 13.000.000 услуга. Центар у свом стручном раду примењује и уводи најсложеније дијагностичке поступке, специфичне анализе и методе, те нове технологије према препорукама међународних стручних удружења. Кроз стандардизацију и процену како аналитичке, тако и клиничке вредности појединих анализа, а у тимском раду са клничарима, предлаже  дијагностичке алгоритме, помаже у праћењу успешности примењене терапије и прогнози исхода обољења. Центар за медицинску биохемију континуирано током 24ч пружа услуге неопходне за медицинско-биохемијску дијагностику хитних стања везаних за интернистичку, гинеколошку, неуролошку, уролошку, неурохируршку патологију, хитна стања услед траума, анализирањем различитих врста биолошког материјала (крв, урин, ликвор, асцит, плеурални пунктат, итд.).  Од свог оснивања, он представља едукациону матрицу у школовању ученика, студената, специјализаната из области медицинске/клиничке биохемије и других дисциплина које у свом програму имају стицање ових знања.  Уз редован лабораторијско-дијагностички рад, стручњаци Центра су активно укључени и у научно-истраживачки рад и активности како домаћих, тако ии међународних удружења.  Центар за медицинску биохемију учествује у спровођењу стручно-методолошке активности у здравству Србије кроз Републичку стручну комисију за медицинску и клиничку биохемију. Ради унапређивања свог рада у свим лабораторијским одељењима и одсецима, Центар је као прва лабораторија у земљи увео систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ИСО 9001 (од 2001. године), ИСО/ИЕЦ 17025 (од 2001. године) и ИСО 15189 (од 2009. године).  Центар за медицинску биохемију је 2016. године акредитован на 7 година од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Листа флекс активности ЦМБ КЦС

Поткатегорије