22.02.2019.

ЈН 11T/2019 Јавна набавка Услуге одгушења инсталација канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење

ЈН A54/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Accuchek траке за одређивање глукозе

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН T66/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Shimadzu и Ziehm
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A70/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Китови за израду фибринског лепка
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН A73/2019 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T79/2019 Јавна набавка Услуге сервисирања и поправки болничке немедицинске опреме – кревета
Конкурсна документација
Позив за подношење понудa

21.02.2019.

ЈН А55/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање глукозе за апарат Contour plus
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН К68/2019 Јавна набавка Дозиметријска мерења и контрола радне средине, лична дозиметријска контрола у зони јонизујућег зрачења и др.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A82/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

20.02.2019.

ЈН A56/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање активног времена коагулације за апарате MEDTRONIC ACT II и ACT PLUS
Конкурсна документација 
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН A57/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACTEС 9240
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН T59/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T60/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача GE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K61/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за неуромониторинг
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН T74/2019 Јавна набавка Сијалице за ОП лампе, микроскопе,
изворе хладног светла

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K76/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку ЕКГ апарат
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

19.02.2019.

ЈН 13T/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци спољне и унутрашње расвете, прикључница, инсталација, развода, подразвода и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН AM18/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови за алергијске пробе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 18Т/2019 Јавна набавка Радови на одржавању,поправци и сервисирању трафостаница и спољног кабловског развода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T45/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки стерилизатора и пратеће опреме, произвођача "GETINGE"

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K48/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе „Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K62/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Филтери за сепсу
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

18.02.2019.

ЈН TM17/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - томографа, произвођача Heidelberg Еngineering
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 21K/2019 Јавна набавка Амбалажа за збрињавање медицинског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K36/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 18.02.2019.

ЈН A50/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмови CARESTREAM
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН T64/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ендоскопи, произвођача Pentax

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T65/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача BK Medical
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T67/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за медицинску опрему, произвођача Drager
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

14.02.2019.

ЈН КM11/2019 Јавна набавка мале вредности Термо траке, дијагностички папир за ЕКГ, ЕЕГ, УЗ и др. медицинске уређаје
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН А35/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман АВ малформација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН T43/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН Т52/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправкама инсталација за медицинске гасове
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН А53/2019 Јавна набавка Хируршки шавни материјал - стаплери
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 21.02.2019.

13.02.2019.

ЈН 11T/2019 Јавна набавка Услуге одгушења инсталација канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 12T/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација полуинтезивних нега, болесничких соба, лабораторија и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM15/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања система за евиденцију радног времена

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.02.2019.

ЈН A40/2019 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A47/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за измену плазме марке GAMBRO плазма филтри са линијама TPE 2000
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН T51/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања информационог система Инфомедис

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

12.02.2019.

ЈН 09КM/2019 Јавна набавка мале вредности Додатна опрема за терапију кисеоником
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A32/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризми
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 22.02.2019.


ЈН K37/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Езофагеалне сонде за апарат CardioQ-ODM
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН K38/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Прекривачи за грејање пацијената за апарат Mistral air
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН K39/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за апарате за грејање крви и крвне плазме
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН K42/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат PATHFAST
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН K49/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ЕМНГ и ЕЕГ апарате

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

11.02.2019.

ЈН T29/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарата за PCR произвођача Labnet
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T33/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - микроскопи, произвођача Leica
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K44/2019 Јавна набавка Стерилни заштитни прекривачи за операционе микроскопе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

8.02.2019.

ЈН TM14/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЦТГ апарати, произвођача Bistos
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 17T/2019 Јавна набавка Општи завршни грађевински радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.02.2019.
Измена конкурсне документације - 20.02.2019.

ЈН 25T/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори и ЕЕГ апарати, произвођача Nihon Kohden

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A31/2019 Јавна набавка Хемостатски материјал

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.02.2019.
Измена конкурсне документације - 12.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2019.
Измена конкурсне документације - 14.02.2019.


ЈН A41/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за aпарат MULTIPLATE
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.02.2019.

7.02.2019.

ЈН 08КM/2019 Јавна набавка мале вредности КЛИМА УРЕЂАЈИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM10/2019 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства (заштитне рукавице, маске, наочаре и др.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.02.2019.
Измена конкурсне документације - 13.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 18.02.2019.

ЈН 13TM/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ваге, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 14T/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација ОП сала, интезивних нега, МР, скенера и рентгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 20K/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда


ЈН 23K/2019 Јавна набавка Кетриџи за апарат за деконтаминацију простора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A46/2019 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 7.02.2019.

6.02.2019.

ЈН 07TM/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Trismed
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2019.
Измена конкурсне документације - 7.02.2019.

ЈН 12TM/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - уређаја за крио терапију, хисто-патолошке препарате, припрему раствора и масти, инструмената и помоћне медицинске опреме, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K22/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе ултразвучног ножа

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K24/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за стереотаксични прстен
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A26/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ротациони тромбоеластометар ROTEM
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.02.2019.

ЈН K27/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за монитор за мерење хемодинамских параметара

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K28/2019 Јавна набавка Електроде за церебро-соматски неинвазивни оксиметар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A30/2019 Јавна набавка ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.02.2019.
Измена конкурсне документације - 14.02.2019.

ЈН T34/2019 Јавна набавка Услуге обезбеђења

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

1.02.2019.

ЈН 03AM/2019 Јавна набавка мале вредности Китови за детекцију антитела на аквапорин
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.02.2019.


ЈН 04AM/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе Клинике за дерматовенерологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.02.2019.


ЈН 05AM/2019 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски материјал за изоелектрично фокусирање ликвора из серума
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2019.


ЈН 06КM/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге регистрације возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.02.2019.


ЈН 10A/2019 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 6.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.02.2019.
Измена конкурсне документације - 6.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.02.2019.
Измена конкурсне документације - 12.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.02.2019.
Измена прилога 6 - 12.02.2019.


ЈН 15T/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио сале, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 21.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.02.2019.
Измена конкурсне документације - 21.02.2019.

30.01.2019.

ЈН 05A/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Radiometar
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 21.02.2019.

ЈН 06A/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 08A/2019 Јавна набавка Сетови за липоферезу методом DALI

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.02.2019.
Измена конкурсне документације - 5.02.2019.

29.01.2019.

ЈН 02A/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Материјал за дијализу и лекови за дијализу (осим епоетина), за добра из партија бр. 31, 32, 33, 34, 35 и 36
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.02.2019.

ЈН 07A/2019 Јавна набавка Рендген материјал

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.02.2019.


ЈН 541T/2018 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 29.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 31.01.2019.

10.01.2019.

ЈН 177TM/2018 Јавна набавка мале вредности Пројекат адаптације простора за смештај РТГ апарата на Клиници за ортопедску хирурхију и трауматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.01.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 29.01.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 1.02.2019.


ЈН 478K/2018 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.01.2019.
Измена конкурсне документације - 28.01.2019.
Појашњење конкурсне документације - 1.02.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 1.02.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.02.2019.
Измена конкурсне документације - 1.02.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 8.02.2019.


ЈН 544K/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2019.
Измена конкурсне документације - 31.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 7.02.2019.