14.11.2019.

ЈН T457/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарати, произвођача Samsung Medison
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T462/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки апарата за стерилизацију, термостатирање, прање, дезинфекцију и паковање, припрему воде, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

8.11.2019.

ЈН K406/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 98-3 (Дигитални ангиографски апарат премијум класе)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T458/2019 Јавна набавка Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T461/2019 Јавна набавка Грађевински радови на санацији објекта Клинике за инфективне и тропске болести „ Проф. др Коста Тодоровић“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids

ЈН A468/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 6 и 7

ЈН A469/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2019.

ЈН A471/2019 Јавна набавка ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

7.11.2019.

ЈН TM122/2019 Јавна набавка мале вредности Услуга оператера за збрињавање лабораторијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM123/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM124/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања пулсни оксиметар, произвођача Masimo Corporation
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM125/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарати за фако и витректомију, произвођача Alcon
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T433/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 7.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 12.11.2019.

ЈН K459/2019 Јавна набавка Остало (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по Клиникама)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2019.
Измена конкурсне документације - 13.11.2019.

6.11.2019.

ЈН T452/2019 Јавна набавка Услуге одржавања парних стерилизатора, произвођача „МММ“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T455/2019 Јавна набавка Услуге одржавања телефонских централа

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A456/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

5.11.2019.

ЈН TM117/2019 Јавна набавка мале вредности Расклопивa носилa са точковима за санитетска возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A444/2019 Јавна набавка Хируршки шавни материјал – мрежице

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН T446/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за 59 топлотних подстаница КЦС, произвођача „DANFOSS”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН T453/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - аутоматски инјектори, произвођача Bayer
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T454/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - мамограф, произвођача IMS

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

1.11.2019.

ЈН T447/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - нутритивне пумпе, произвођача Covidien
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T448/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - монитори, произвођача CN Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

31.10.2019.

ЈН TM118/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге физичко хемијског и бактериолошког испитивања воде (хемодијализа, деми постројења)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM119/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања опреме за безбедност и здравље на раду
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM121/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Comen
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T442/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - пулсни оксиметари, БИС монитори и монитори за ЦСО и апарата за механичку превенцију венског тромба, произвођача Covidien
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T449/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за терапију кисеоником, аспиратори, трајне и торакалне дренаже, инхалатори, произвођача Dreger
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

30.10.2019.

ЈН A429/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 30.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 14.11.2019.

ЈН T439/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки реверсних осмоза, произвођача "GAMBRO"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T450/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки техничких апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

25.10.2019.

ЈН K434/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 90-1(Неуромониторинг)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T438/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Breas

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A443/2019 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.11.2019.

ЈН T445/2019 Јавна набавка Пренос болничке архиве, медицинске опреме и инвентара

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K451/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

21.10.2019.

ЈН A435/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.11.2019.

ЈН T432/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Covidien (Puritan Benett, Airox)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.10.2019.
Измена конкурсне документације - 23.10.2019.

15.10.2019.

ЈН КM105/2019 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.11.2019.


ЈН TM112/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарат за мерење коштане масе, произвођача Hologic
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.11.2019.

ЈН КM113/2019 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.10.2019.
Измена конкурсне документације - 16.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.10.2019.
Одлука о додели уговора - 4.11.2019.

ЈН T427/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ОП столови и хидрауличне столице, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.10.2019.
Измена конкурсне документације - 16.10.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.11.2019.
Измена конкурсне документације - 7.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.11.2019.

ЈН K430/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење процедура стереотаксичне радиотерапије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2019.
Измена конкурсне документације - 13.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.11.2019.

11.10.2019.

ЈН TM111/2019 Јавна набавка мале вредности Обележавање (обнављање обрисане и истрошене, хоризонталне сигнализације) пожарних путева у кругу КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.11.2019.

ЈН КM114/2019 Јавна набавка мале вредности Идентификационе трачице за бебе и одрасле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2019.  

ЈН T423/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - терапеутска опрема, произвођача EMS

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 5.11.2019.


ЈН T425/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за мониторе, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T426/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - монитори, произвођача Drager Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.11.2019.
Измена конкурсне документације - 8.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.11.2019.
Измена конкурсне документације - 12.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.11.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2019.
Измена конкурсне документације - 13.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.11.2019.

ЈН A431/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7 
Појашњење конкурсне документације - 21.10.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.10.2019.
Измена конкурсне документације - 22.10.2019.
Измена прилога 3 и 7 - 22.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 14.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.11.2019.

4.10.2019.

ЈН K415/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 94-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.10.2019.


ЈН K417/2019 Јавна набавка Медицинска и ИТ административна опрема уз радиотерапијски апарат за стереотаксичну радиохирургију целог тела ("икс нож"), са пратећом опремом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.10.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 25.10.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 25.10.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.10.2019.
Измена конкурсне документације - 25.10.2019.

ЈН A422/2019 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 4.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 4.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 4.11.2019.