20.08.2019.

ЈН T339/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - респиратори, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН T358/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ендоскопи, произвођача Fujinon
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

13.08.2019.

ЈН K367/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: 85-6 РЕСПИРАТОРИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T371/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - криотоми, микротоми и ткивни процесори, произвођача Leica
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

12.08.2019.

ЈН T347/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - бројачи, произвођача LKB
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T348/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - аутоматски инјектори, произвођача Ulrich
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T362/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - скенер, произвођача Shimadzu
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

9.08.2019.

ЈН TM94/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЦТГ апарати, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.08.2019.
Измена конкурсне документације - 12.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.08.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.08.2019.

ЈН T349/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал - каблови за привремени пејсмејкер, произвођача Medtronic

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T350/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Storz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.08.2019.
Измена конкурсне документације - 16.08.2019.

ЈН T360/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЦО2 инкубатори, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T363/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕЕГ, ЕМГ апарати, произвођача Natus и EKG апарати, монитори и холтери, произвођача Mortara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН K370/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе неонатологије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

7.08.2019.

ЈН T340/2019 Јавна набавка Сервери, storaгe сервер и активна мрежна и пратећа опрема за оптичка чворишта
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A355/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за одређивање генетских полиморфизама

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.08.2019.


ЈН K357/2019 Јавна набавка Стерилни заштитни прекривачи за операционе микроскопе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.08.2019.

ЈН T364/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Olympus
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.08.2019.
Измена конкурсне документације - 15.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.08.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.08.2019.
Измена конкурсне документације - 19.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 19.08.2019.

2.08.2019.

ЈН A337/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T338/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки парних аутоклава, произвођача "SYSTEC"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T341/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања телекомуникационе технологије - болничка сигнализација, системи за позив пацијената, сестрински позив интерфонски системи

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A353/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.08.2019.
Измена конкурсне документације - 14.08.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.08.2019.

1.08.2019.

ЈН TM93/2019 Јавна набавка мале вредности Одржавање опреме у Еx-изведби (опрема монтирана у срединама где постоји могућност стварања експлозивних смеша)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.08.2019.

ЈН T342/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - гама нож, произвођача Eleсta
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A352/2019 Јавна набавка Медицинска пластика

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

31.07.2019.

ЈН T333/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - неонатални респиратори, произвођача SLE и реанимациони столови и апарати за континуирану вентилацију позитивним притиском, произвођача Fisher & Paykel
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.08.2019.
Измена конкурсне документације - 15.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.08.2019.


ЈН A336/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A345/2019 Јавна набавка Лабораторијска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.08.2019.

30.07.2019.

ЈН TM90/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2019.
Измена конкурсне документације - 31.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.07.2019.


ЈН TM91/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - пипете, пипетори, pH-метри и спектрофотометри, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2019.
Измена конкурсне документације - 31.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 16.08.2019.

ЈН TM92/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Contec

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.08.2019.

29.07.2019.

ЈН TM89/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - лабораторијска опрема, произвођача Labotec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.08.2019.

ЈН T327/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача BK Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A331/2019 Јавна набавка PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T332/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Covidien (Puritan Benett, Airox)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T334/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - центрифуге и ЦО2 инкубатори, произвођача Thermo Scientific

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

23.07.2019.

ЈН T322/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији интезивне неге са пратећим просторијама на одељењу коштано-зглобне инфекције, са измештањем улаза у клинику, на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у улици Косте Тодоровића
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T326/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - неонатални инкубатори, произвођача Dreger
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.08.2019.
Измена конкурсне документације - 5.08.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.08.2019.
Измена конкурсне документације - 20.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.08.2019.


ЈН A328/2019 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.08.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 20.08.2019.

19.07.2019.

ЈН T315/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација ОП сала, интезивних нега, МР, скенера и рентгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T316/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација полуинтезивних нега, болесничких соба, лабораторија и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T323/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију Центра за радионуклидну терапију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T324/2019 Јавна набавка Завршни грађевински радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда