22.04.2019.

ЈН K178/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T186/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде са заменом фасадне столарије на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у Улици војводе Миленка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A200/2019 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K201/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за стереотаксични прстен
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

19.04.2019.

ЈН КM45/2019 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM55/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и УВ лампе, произвођача MTS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K176/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ: 92 Лапароскопски стуб за колоректалну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

18.04.2019.

ЈН K163/2019 Јавна набавка Хируршке стерилне рукавице са заштитом од јонизујућег зрачењa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K164/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 90-3 УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T184/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T185/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за медицинску опрему, произвођача Drager

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K202/2019 Јавна набавка Санитарни прегледи запослених
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

15.04.2019.

ЈН T146/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији крова и фасаде са заменом фасадне столарије и заштити целог објекта од капиларне влаге на Управној згради КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T154/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији интензивних нега на приземљу и другом спрату Клинике за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K161/2019 Јавна набавка Информациона опрема (рачунари, штампачи телекомуникациона опрема, копир апарати, телефони и др.)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.04.2019.


ЈН T166/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ендоскопи, произвођача Pentax
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A181/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Stago

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка

12.04.2019.

ЈН T152/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији простора интензивне неге на Клиници за алергологију и имунологију и интензивне неге на Клиници за гастроентерологију и хепатологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T153/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на пренамени подрумских просторија у административни и архивски простор са санацијом оштећених конструктивних елемената на објекту Управне зграде КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A183/2019 Јавна набавка Стимулатор вагусног нерва
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

10.04.2019.

ЈН TM48/2019 Јавна набавка мале вредности Застава Србије и Београда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.04.2019.
Измена конкурсне документације - 11.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.04.2019.

ЈН КM52/2019 Јавна набавка мале вредности ЕЛЕКТРОДЕ (екг, „AMBU Neuroline“, гумено графитне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM51/2019 Јавна набавка мале вредности Измењивачи топлоте, опрема за климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирaње
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A170/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7

ЈН A173/2019 Јавна набавка Реагенси за одређивање CD 4 лимфоцита у периферној крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T175/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Hamilton

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

9.04.2019.

ЈН КM46/2019 Јавна набавка мале вредности ТЕХНИЧКА СО (таблетирана и расута)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A140/2019 Јавна набавка Реагенси за одређивање хормона у крви РИА методом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.

ЈН K159/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 90-2 Машине за прање ноћних посуда

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T167/2019 Јавна набавка Услуге сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације у гарантном року у Центру за неуроонкологију стереотаксичне неурорадиохирургије Х нож
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K168/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои и друго)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A169/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и реагенси за апарате произвођача Brahms Kryptor
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A171/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за вантелесну оплодњу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2019.
Измена конкурсне документације - 16.04.2019.
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2019.

ЈН A174/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови и раствори за апарат за континуирану терапију бубрежне инсуфицијенције Prismaflex
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка

8.04.2019.

ЈН K142/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 85-4 Дигитални мобилни рендген апарат са Ц луком
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T144/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T145/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и процесно управљање енерганом произвођача Јокогава
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

5.04.2019.

ЈН TM50/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Trismed
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019.
Одлука о додели уговора - 19.04.2019.

ЈН A128/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 5.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2019.

ЈН A162/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SEBIA
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН K165/2019 Јавна набавка Услуга мобилне телефоније

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН A172/2019 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена конкурсне документације - 15.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.04.2019.

3.04.2019.

ЈН КM47/2019 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.04.2019.

ЈН T150/2019 Јавна набавка Услуге одржавања магнетне резонанце, произвођача GE

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A155/2019 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3, 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена прилози 3, 6 и 7 - 10.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.

ЈН A157/2019 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3, 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 11.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена прилози 3, 6 и 7 - 12.04.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена прилога 3, 6 и 7 - 15.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.04.2019.

2.04.2019.

ЈН A141/2019 Јавна набавка Протезе за средње уво и говорне протезе – недостајући делови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.

ЈН A148/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A149/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена конкурсне документације - 10.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена конкурсне документације - 12.04.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2019.
Измена конкурсне документације - 16.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.04.2019.

1.04.2019.

ЈН K118/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење процедура стереотаксичне радиотерапије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.

Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена конкурсне документације - 15.04.2019.

ЈН A147/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Течнe подлогe и реагенси за дијагностику туберкулозе за апарат BACTEC MGIT
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка

25.03.2019.

ЈН T131/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - аспиратори, произвођача Cheiron
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН T134/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tехнички потрошни материјал за ендоскопске апарате Fujinon, ОП лампе, ОП столове и респираторе Maquet, лапароскопске стубове Tekno и аспираторе Cheiron

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.04.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.04.2019.

ЈН A137/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате miniVidas произвођача BioMerieux - Biohemija
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.04.2019.

ЈН A139/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Mindray
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 15.04.2019.

22.03.2019.

ЈН КM36/2019 Јавна набавка мале вредности Опрема за неуроофталмологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.04.2019.

ЈН T129/2019 Јавна набавка Услуге одржавања гама ножа, произвођача Elekta

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A138/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.04.2019.