9.07.2020.

ЈН TM81/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал за ЕКГ мониторе и дефибрилаторе произвођача Nihon Kohden и респираторе, произвођача Hamilton - Технички потрошни материјал за респираторе, произвођача Hamilton
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM85/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал - каблови за привремени пејсмејкер, произвођача Medtronic
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM97/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге интернета

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

8.07.2020.

ЈН A275/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A281/2020 Јавна набавка Хемостатски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН А283/2020 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН T291/2020 Јавна набавка Tехнички потрошни материјал за дијатермије, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T296/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - микроскопи, криотоми, микротоми и ткивни процесори, произвођача Leica
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A304/2020 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T306/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - aпарат за компјутеризовано видно поље и систем за оптичку кохерентну томографију произвођача, Optopol Techn. S.A

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A309/2020 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

7.07.2020.

ЈН TM71/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки аутоматских командних табли за кисеоник и азот субоксид произвођача "HEYER"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A237/2020 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН A279/2020 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препаратa

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН A282/2020 Јавна набавка Рендген материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T286/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T294/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - електрокаутера, произвођача Johnson & Johnson
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T295/2020 Јавна набавка Услуге одржавaња медицинске опреме произвођача Carl Zeiss
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T297/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ хируршки аспиратори, произвођача Integra Lifesciences

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН A302/2020 Јавна набавка Ro филмови FUJI
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A303/2020 Јавна набавка Ro филмови CARESTREAM
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T307/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Philips

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

6.07.2020.

ЈН КM68/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за поступке БМПО
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM74/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.07.2020.
Измена конкурсне документације - 8.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.07.2020.

ЈН TM83/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања -ЕКГ апарати, монитори и холтери, произвођача Innomed и Meditech

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.07.2020.
Измена конкурсне документације - 7.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.07.2020.

ЈН KM101/2020 Јавна набавка мале вредности ЕЛЕКТРОДЕ (екг, „AMBU Neuroline“, гумено графитне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020.

ЈН T208/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за анестезију и респиратори, произвођача Mindray

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A259/2020 Јавна набавка Лабораторијска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K262/2020 Јавна набавка

Одлука о додели уговора - 6.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 7.07.2020.


ЈН T277/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - CR и ласерске камере, произвођача Fuji
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A284/2020 Јавна набавка Стент за једњак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A285/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T292/2020 Јавна набавка Услуге одржавања- ламинарне коморе и ЦО2 инкубатори, произвођача К-Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A301/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

3.07.2020.

ЈН KM96/2020 Јавна набавка Додатна опрема за терапију кисеоником
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T260/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K263/2020 Јавна набавка Моторни систем
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K264/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за артроскопски стуб произвођача Artex

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T272/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни aпарат, произвођача Hitachi
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T287/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - респиратори, ОП столови и ОП лампе, произвођача Maquet, електрокаутери, произвођача Еrbe,тестере за сечење гипса и лапароскопски стубови, произвођача Tekno, ендоскопи, произвођача Fujinon , терапеутска опрема, произвођача EMS,апарат за ЕКК, произвођача Maquet и аспиратори произвођача Cheiron

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020.

ЈН T288/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку потрошни материјал за ендоскопске апарате Fujinon, ОП лампе, ОП столове и респираторе Maquet, лапароскопске стубове Tekno и аспираторе Cheiron
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020.

ЈН T289/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Shimadzu и Ziehm
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

2.07.2020.

ЈН K261/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и резервни делови произвођача Conmed Linvatec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T274/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ангио сала, произвођача Philips
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.07.2020.
Измена конкурсне документације - 6.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020.

ЈН K278/2020 Јавна набавка „ECMO“ сетови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН K305/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

1.07.2020.

ЈН КM79/2020 Јавна набавка мале вредности Клима уређаји
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM91/2020 Јавна набавка мале вредности РТГ касете
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM94/2020 Јавна набавка мале вредности Каско осигурање
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM95/2020 Јавна набавка мале вредности ТЕХНИЧКА СО (таблетирана и расута)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K239/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ЕМНГ и ЕЕГ апарате
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K248/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и лапароскопски инструменти за моторне системе произвођача Aesculap
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K254/2020 Јавна набавка Информациона опрема (рачунари, штампачи телекомуникациона опрема, копир апарати, телефони и др.)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A298/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

30.06.2020.

ЈН TM76/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ултразвучни апарати, произвођача Mindray
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM77/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - штампачи РТГ филмова, Codonics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM80/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и лампе за фототерапију беба, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM90/2020 Јавна набавка мале вредности Печати и натписне табле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.07.2020.
Измена конкурсне документације - 2.07.2020.
Појашњење конкурсне документације - 8.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.07.2020.
Измена конкурсне документације - 8.07.2020.

ЈН КM93/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге регистрације возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T255/2020 Јавна набавка Услуге одржавања – ЕКГ апарати и холтери екг и кп, произвођача Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

29.06.2020.

ЈН TM86/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и УВ лампе, произвођача MTS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM89/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за апарат за грејање инфузионих раствора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T233/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки магистралних топлодалековода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

26.06.2020.

ЈН TM78/2020 Јавна набавка мале вредности Алат
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.06.2020.
Измена конкурсне документације - 29.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.06.2020.

ЈН TM82/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори и ергоспирометар, произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM84/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања опреме за безбедност и здравље на раду
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM87/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ваге, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.07.2020.
Измена конкурсне документације - 3.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.07.2020.

ЈН AM88/2020 Јавна набавка мале вредности CO2 абсорбер сода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T246/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - гама камера Е.cam, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.07.2020.
Измена конкурсне документације - 10.07.2020.

ЈН T247/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.07.2020.
Измена конкурсне документације - 7.07.2020.

25.06.2020.

ЈН TM73/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања антидекубитабилних душека на болничким креветима
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T221/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ЦО2 инкубатори, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T222/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - апарат за разбијање камена у бубрегу, произвођача Dornier
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.07.2020.
Измена конкурсне документације - 7.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020.

ЈН K225/2020 Јавна набавка Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои и друго)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T229/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за ЕКК и апарати за аутотрансфузију, произвођача LivaNova (Sorin Group)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.06.2020.
Измена конкурсне документације - 26.06.2020.

ЈН T252/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучних апарата, произвођача Zonare
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН A253/2020 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

24.06.2020.

ЈН A240/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман АВ малформација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T243/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарати, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.06.2020.
Измена конкурсне документације - 29.06.2020.

ЈН A249/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.06.2020.
Измена конкурсне документације - 30.06.2020.
Модел уговора - 30.06.2020.


ЈН T251/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K258/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију - Сет за апарат за „High Flow“ терапију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 29.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2020.

ЈН A265/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.07.2020.

23.06.2020.

ЈН T217/2020 Јавна набавка Услуге одржавања парних стерилизатора произвођача МММ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T218/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки водених купатила, произвођача Biosan Grant
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН K236/2020 Јавна набавка Канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.06.2020.

ЈН А241/2020 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН K245/2020 Јавна набавка Стерилни заштитни прекривачи за операционе микроскопе

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A257/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински гасови - Палетлокс са течним медицинским кисеоником од 1000 литара (920 кг) за потребе Клинике за инфективне и тропске болести
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 29.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „MESSER TEHNOGAS“ а.д. - 29.06.2020.

22.06.2020.

ЈН K224/2020 Јавна набавка Средства за одржавање хигијене и антистатик подова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.07.2020.
Измена конкурсне документације - 6.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.07.2020.

ЈН A230/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ротациони тромбоеластометар ROTEM
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 9.07.2020.

ЈН T242/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Набавка техничког потрошног материјала за стерилизаторе произвођача "GETINGE“

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 8.07.2020.

19.06.2020.

ЈН КM65/2020 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K210/2020 Јавна набавка Апарат за терапију кисеоником
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.06.2020.
Измена конкурсне документације - 22.06.2020.


ЈН T234/2020 Јавна набавка Услуге одржавања аутоматике и пнеуматике у ТТ инсталацијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T235/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки техничких апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

18.06.2020.

ЈН TM67/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - лабораторијска опрема произвођача Thermo Scientific
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.07.2020.

ЈН TM70/2020 Јавна набавка мале вредности Расхладно средство за чилере

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 6.07.2020.


ЈН T231/2020 Јавна набавка Филтери за климатизацију и вентилацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T232/2020 Јавна набавка Енергенти - гориво за возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K244/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за стерилизацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 22.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.06.2020.
Измена конкурсне документације - 22.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 25.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 29.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 3.07.2020.

16.06.2020.

ЈН TM62/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - инфузионе и перфузионе пумпе, произвођача Medcaptain Medical Technology
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.06.2020.
Измена конкурсне документације - 24.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.07.2020.

ЈН TM63/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге физичко хемијског и бактериолошког испитивања воде (хемодијализа, деми постројења)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.07.2020.

ЈН TM66/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге прегледа и испитивања опреме под притиском високог нивоа опасности са издавањем ревизионог листа од стране именованог тела
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.06.2020.
Измена конкурсне документације - 18.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.06.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 22.06.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.06.2020.
Измена конкурсне документације - 23.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.06.2020.
Одлука о додели уговора - 8.07.2020.

ЈН TM69/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки реверсних осмоза, произвођача "GAMBRO"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T207/2020 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 16.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2020.

ЈН T209/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки машина за шивење
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 30.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 30.06.2020.

ЈН K223/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе "Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien“

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.07.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.07.2020.

ЈН T227/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања-плазма стерилизатора произвођача Humanmeditek
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.06.2020.
Измена конкурсне документације - 23.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.06.2020.
Измена конкурсне документације - 25.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.06.2020.

ЈН T228/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки апарата за стерилизацију, термостатирање, прање, дезинфекцију и паковање, припрему воде, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

9.06.2020.

ЈН TM54/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за столарске радове – Плоче иверице
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 26.06.2020.


ЈН TM55/2020 Јавна набавка мале вредности Молерско фарбарски материјал - Боје и лакови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 26.06.2020.


ЈН КM61/2020 Јавна набавка мале вредности Репрезентација (безалкохолна пића, шећер, кафа, чајеви и храна)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 29.06.2020.