3.04.2020.

ЈН TM44/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања- ламинарне коморе и ЦО2 инкубатори, произвођача К-Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T154/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - интрааортне балон пумпе, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН A170/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

2.04.2020.

ЈН K125/2020 Јавна набавка Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T139/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за 59 топлотних подстаница КЦС, произвођача „DANFOSS”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

1.04.2020.

ЈН T145/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања биротехничке опреме - фотокопир апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T146/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања рачунарских мрежа и мрежне опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T147/2020 Јавна набавка Услуге одржавања штампача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T148/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања сервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T149/2020 Јавна набавка Услуга текућег одржавања рампи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T158/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки плазма стерилизатора, уређаја за деконтаминацију простора и пратеће опреме произвођача, "Johnson & Johnson"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН A163/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора

31.03.2020.

ЈН T135/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и процесно управљање енерганом произвођача Јокогава
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A162/2020 Јавна набавка Сет за операцију торакоабдоминалне аорте
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

30.03.2020.

ЈН AM40/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе Клинике за дерматовенерологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН AM42/2020 Јавна набавка мале вредности Китови за детекцију антитела на аквапорин
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T128/2020 Јавна набавка Општи завршни грађевински радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A168/2020 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

27.03.2020.

ЈН T136/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки машина за шивење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T155/2020 Јавна набавка Услуге одржавања магнетне резонанце, произвођача GE

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.


ЈН T156/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - магнетна резонанца,  произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.

ЈН A159/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A160/2020 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН A164/2020 Јавна набавка Препарати за ентералну исхрану
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 24.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.03.2020.
Измена конкурсне документације - 24.03.2020.

ЈН A167/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Тестови за апарат Vitec 2
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 

26.03.2020.

ЈН Т134/2020 Јавна набавка Услуге чишћења и контроле објеката, опреме и инсталација енергетског система КЦС од отпадних продуката технолошких процеса и других нечистоћа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН Т140/2020 Јавна набавка Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A161/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарат miniVidas произвођача BIOMERIEUX

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН A165/2020 Јавна набавка Систем механичке стимулације рада срца
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

23.03.2020.

ЈН A132/2020 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.03.2020.
Измена конкурсне документације - 30.03.2020.


ЈН T137/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Hamilton, ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори, ЕЕГ апарат и ЦТГ апарата произвођача NihonKohden, микроскопи, колпоскопи, фундус камера, периметар и апарат за оптичку кохерентну томографију, произвођача Carl Zeiss, перфузионe пумпe, произвођача Codan Argus AG ОП лампе, произвођача Mach, и ОП столови, произвођача Schmitz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A151/2020 Јавна набавка Импланти у ортопедији и пратећи материјал за уградњу кука и колена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора

20.03.2020.

ЈН T44/2020 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2020.

ЈН A130/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН А141/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

19.03.2020.

ЈН TM37/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за одржавање рачунара и пратеће рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 3.04.2020.


ЈН T124/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и управљање топлотним подстаницама (ЦСНУ) КЦС, произвођача Информатика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A131/2020 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 26.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2020.

ЈН A142/2020 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

18.03.2020.

ЈН A129/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 25.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 30.03.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 30.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.03.2020.
Измена конкурсне документације - 31.03.2020.
Измена прилога 6
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.03.2020.


ЈН A138/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Импланти у ортопедији и пратећи материјал за уградњу кука и колена
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.03.2020.

13.03.2020.

ЈН TM36/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал за дијатермије, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 17.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.03.2020.

ЈН A117/2020 Јавна набавка Радиофармаци за синтиграфска испитивања и дијагностику
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K126/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за центар за нуклеарну медицину и ПЕТ центар

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

12.03.2020.

ЈН TM35/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЦТГ апарати, произвођача Bistos
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.04.2020.

ЈН T112/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки уређаја и постројења за пречишћавање воде, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T115/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки опреме и инсталације централне топлане
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A122/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.03.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.03.2020.
Измена конкурсне документације - 26.03.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.03.2020.

ЈН T123/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - скенер Somatom Definition, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

11.03.2020.

ЈН TM32/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања система за евиденцију радног времена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2020.


ЈН A110/2020 Јавна набавка Хемостатски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 3.04.2020.


ЈН T113/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања телекомуникационе технологије - болничка сигнализација, системи за позив пацијената, сестрински позив интерфонски системи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T114/2020 Јавна набавка Услуге текућег одржавања система видео надзора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A121/2020 Јавна набавка Лабораторијска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

6.03.2020.

ЈН T66/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за биро опрему - тонери
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.03.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.03.2020.
Измена конкурсне документације - 10.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 25.03.2020.

ЈН K104/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за неуромониторинг

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.03.2020.

ЈН K120/2020 Јавна набавка Медицинска опрема: 81- 1 (Видео и фибероптички бронхоскоп)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда