27.01.2020.

ЈН A31/2020 Јавна набавка Импланти у ортопедији и пратећи материјал за уградњу кука и колена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора

ЈН A34/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН A41/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање глукозе за апарат Contour plus
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН A42/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Accuchek траке за одређивање глукозе
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка

24.01.2020.

ЈН AM01/2020 Јавна набавка мале вредности Тестови за алергијске пробе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН AM02/2020 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање панкреасне еластазе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН AM03/2020 Јавна набавка мале вредности CO2 абсорбер сода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM05/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Comen
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM07/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕЕГ, ЕМГ апарати, произвођача Natus и EKG апарати, монитори и холтери, произвођача Mortara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM10/2020 Јавна набавка мале вредности Термо траке, дијагностички папир за ЕКГ, ЕЕГ, УЗ и др. медицинске уређаје
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A39/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACT ALERT 3D
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

23.01.2020.

ЈН AM09/2020 Јавна набавка мале вредности Тестови за oдређивање калпротектина
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A27/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и реагенси за апарате произвођача Brahms Kryptor
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A28/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Horiba за потребе Центра за медицинску биохемију, Клинике за хематологију и Клинике за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

22.01.2020.

ЈН A09/2020 Јавна набавка Реагенси за одређивање концентрације CD4 лимфоцита у периферној крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A21/2020 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A26/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Mindray
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

21.01.2020.

ЈН TM04/2020 Јавна набавка мале вредности Набавка две рампе са уградњом за Ургентни центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.01.2020.


ЈН T11/2020 Јавна набавка Ситни занатски радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T15/2020 Јавна набавка Радови на одржавању, поправци и сервисирању трафостаница и спољног кабловског развода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T18/2020 Јавна набавка Радови на поправци, сервисирању и замени аутоматских клизних, закретних, роло и рото врата, механичких клизних врата и аутоматских рампи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T19/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправкама инсталација за медицинске гасове
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.01.2020.
Измена конкурсне документације - 23.01.2020.


ЈН A20/2020 Јавна набавка Стимулатор вагусног нерва
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A24/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Radiometar
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора

20.01.2020.

ЈН T12/2020 Јавна набавка Услуге одржавања клима ормана и комерцијалних клима уређаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T13/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација полуинтезивних нега, болесничких соба, лабораторија и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T14/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација ОП сала, интезивних нега, МР, скенера и рентгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T16/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци спољне и унутрашње расвете, прикључница, инсталација, развода, подразвода и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН T17/2020 Јавна набавка Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН A29/2020 Јавна набавка Хируршки шавни материјал - стаплери
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 2

15.01.2020.

ЈН K02/2019 Јавна набавка Канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A04/2019 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 21.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.01.2020.
Измена конкурсне документације - 21.01.2020.
Измена прилога 6 - 21.01.2020.
Појашњење конкурсне документације - 23.01.2020.


ЈН A07/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.01.2020.
Измена конкурсне документације - 20.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.01.2020.
Измена конкурсне документације - 22.01.2020. 
Измена прилога 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2020.

14.01.2020.

ЈН A01/2020 Јавна набавка Медицински гасови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A03/2020 Јавна набавка ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.01.2020.
Измена конкурсне документације - 21.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2020.
Измена конкурсне документације - 24.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.01.2020.

ЈН A05/2020 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН А06/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Прилог 2 
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 24.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 3 - 24.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2020.
Измена конкурсне документације - 24.01.2020.

9.01.2020.

ЈН TM159/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - еталонирање лабораторијске мерне опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.01.2020.
Одлука о додели уговора - 27.01.2020.

ЈН K540/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T542/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки парних стерилизатора и парних аутоклава, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.01.2020.
Измена конкурсне документације - 13.01.2020.

ЈН T546/2019 Јавна набавка Tехнички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

3.01.2020.

ЈН TM154/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарати за фако и витректомију, произвођача Alcon
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 23.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.01.2020.

ЈН TM156/2019 Јавна набавка мале вредности Сервисирање ОП стола/столица произвођача Doge medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.01.2020.


ЈН T539/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори, произвођача GE Healthcare Technologies
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.01.2020.

ЈН T541/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - инфузионе и перфузионие пумпе, произвођача BD
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.01.2020.
Измена конкурсне документације - 10.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.01.2020.

ЈН T543/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ОП лампе и столови, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН K545/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за апарате за грејање крви и крвне плазме
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 22.01.2020.

31.12.2019.

ЈН TM153/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Comen
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.01.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.01.2020.


ЈН K522/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал и инструментиза уређаје произвођача Olympus
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.01.2020.

ЈН K523/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K530/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Материјал за систем за неурохируршку навигацију

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 14.01.2020.

ЈН K536/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91-3
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K537/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91-6 (Портабилни џепни ултразвучни апарат)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.01.2020.

ЈН A538/2019 Јавна набавка Систем механичке стимулације рада срца

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН K544/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91- 4
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 13.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 13.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.01.2020.
Измена конкурсне документације - 15.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 20.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.01.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.01.2020.
Измена конкурсне документације - 23.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.01.2020.

30.12.2019.

ЈН КM157/2019 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.01.2020.

ЈН T491/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки машина за шивење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T526/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - пулсни оксиметари, БИС монитори и монитори за ЦСО и апарата за механичку превенцију венског тромба, произвођача Covidien
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.01.2020.
Измена конкурсне документације - 23.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.01.2020.

ЈН K533/2019 Јавна набавка Средства за одржавање хигијене и антистатик подова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.01.2020.
Појашњење конкурсне документације - 6.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 8.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 8.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.01.2020.
Измена конкурсне документације - 8.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.01.2020.
Појашњење конкурсне документације - 9.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 22.01.2020.

ЈН T535/2019 Јавна набавка Редовно одржавање покретних степеница
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.01.2020.
Измена конкурсне документације - 8.01.2020.

27.12.2019.

Претходно обавештење ТЕХНИЧКА - УСЛУГЕ
Претходно обавештење ТЕХНИЧКА - ДОБРА

ЈН K516/2019 Јавна набавка МАЗУТ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 31.12.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 3.01.2019.  
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.01.2020.
Измена конкурсне документације - 3.01.2020.

Појашњење конкурсне документације - 6.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.01.2020.
Измена конкурсне документације - 6.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 8.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 23.01.2020.

ЈН K531/2019 Јавна набавка Сетови за хипертермичку пумпу произвођача „BELMONT“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T532/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију дела простора за биолошку подпомогнуту репродукцију, на Клиници за гинекологију и акушерство

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.01.2020.

ЈН K534/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Клинику за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

25.12.2019.

Предходно обавештење 3 Комерцијала

ЈН TM152/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Contec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 22.01.2020.

ЈН T524/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - турнике, произвођача VBM
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

23.12.2019.

ЈН T519/2019 Јавна набавка Сервисирање возила
Лимарско фарбарски радови и уградња ветробранских стакала - за све врсте возила
Вулканизерски радови са центрирањем и реглажом трапа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T528/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - електрокаутери, тестере за сечење гипса и лапароскопски стубови, произвођача Erbe и Tekno

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка