17.06.2019.

ЈН TM62/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за одржавање рачунара и пратеће рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM66/2019 Јавна набавка мале вредности ЕЛЕКТРОДЕ (екг, „AMBU Neuroline“, гумено графитне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM78/2019 Јавна набавка мале вредности Одржавање опреме у Еx-изведби (опрема монтирана у срединама где постоји могућност стварања експлозивних смеша)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K248/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе „Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A286/2019 Јавна набавка РАДИОФАРМАК: FDG од 125mCi

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K287/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за нуклеарну медицину и ПЕТ центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

14.06.2019.

ЈН А279/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН T284/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - микроскопи, колпоскопи, фундус камера, периметар и апарат за оптичку кохерентну томографију, произвођача Carl Zeiss
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

13.06.2019.

ЈН A278/2019 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.06.2019.
Измена конкурсне документације - 17.06.2019.


ЈН T282/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки аутоматских командних табли за кисеоник и азот субоксид произвођача "HEYER"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A296/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицинска пластика
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 14.06.2019.

11.06.2019.

ЈН A274/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 12.06.2019.

ЈН T276/2019 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању и поправци мобилних система за беспрекидно напајање УПС до 5000VA
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T277/2019 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању и поправци стационарних система за беспрекидно напајање и сложени послови у електротехници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K283/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и резервни делови произвођача Conmed Linvatec

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

6.06.2019.

ЈН КM65/2019 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства (заштитне рукавице, маске, наочаре и др.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.06.2019.
Измена конкурсне документације - 14.06.2019.

ЈН K234/2019 Јавна набавка Медицинска опрема за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K244/2019 Јавна набавка Хируршке стерилне рукавице са заштитом од јонизујућег зрачењa

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.06.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 17.06.2019.

ЈН K251/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 10.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.06.2019.
Измена конкурсне документације - 10.06.2019.

ЈН K255/2019 Јавна набавка Канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

4.06.2019.

ЈН A247/2019 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7

ЈН A252/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 7.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 14.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 17.06.2019.

ЈН T275/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ламинарне коморе различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.06.2019.
Измена конкурсне документације - 12.06.2019.

3.06.2019.

ЈН A249/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН A260/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Sysmex
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A261/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача EKF за потребе Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A262/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача ORPHEE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A265/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K267/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A270/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Nihon Kohden за потребе Центра за медицинску биохемију и Клинике за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K272/2019 Јавна набавка Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

31.05.2019.

ЈН TM70/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге репарације хирушких инструмената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН AM71/2019 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за одређивање оксалата

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН AM72/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање протромбинског времена из узорка капиларне крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.06.2019.
Измена конкурсне документације - 6.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.06.2019.

ЈН AM73/2019 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Snibe
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН AM75/2019 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача-RANDOX
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A254/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Radiometar
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A257/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.06.2019.
Измена конкурсне документације - 11.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.06.2019.

ЈН A258/2019 Јавна набавка PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије за потребе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.06.2019.
Измена конкурсне документације - 5.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.06.2019.
Измена конкурсне документације - 11.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.06.2019.

ЈН A264/2019 Јавна набавка Тестови за апарат Vitec 2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T268/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за ЕКГ, мониторе, дефибрилаторе, произвођача Nihon Kohden и респиратора, произвођача Hamilton

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

28.05.2019.

ЈН КM61/2019 Јавна набавка мале вредности Печати и натписне табле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.06.2019.

ЈН AM68/2019 Јавна набавка мале вредности Тест траке за испитивање урина

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.06.2019.

ЈН A245/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Картице за одређивање активног времена коагулације за апарат Cascade Abrazo
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН T253/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - апарати за анестезију и респиратори, произвођача GE Healthcare Technologies

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

27.05.2019.

ЈН TM64/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и лампе за фототерапију беба, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.06.2019.


ЈН T241/2019 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма е- фактуре
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A243/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију за добро из партије број 118

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка

24.05.2019.

ЈН AM63/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови и потрошни материјал - Western Blot za HIV i HCV
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН AM67/2019 Јавна набавка мале вредности Тест за окултно крварење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.06.2019.

ЈН T236/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији крова и фасаде на Клиници за неурологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.06.2019.

ЈН T237/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде са заменом фасадне столарије и заштити целог објекта од капиларне влаге, са пројектом лифта са возним окном, на Клиници за психијатрију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T240/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања сервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 11.06.2019.

ЈН T242/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за анестезију, произвођача Medec

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A269/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Iris diagnostics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

21.05.2019.

ЈН TM59/2019 Јавна набавка мале вредности Одржавање опреме у Еx-изведби (опрема монтирана у срединама где постоји могућност стварања експлозивних смеша)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.06.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 5.06.2019.


ЈН K160/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 85-3
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.06.2019.

16.05.2019.

ЈН TM58/2019 Јавна набавка мале вредности Обележавање (обнављање обрисане и истрошене, хоризонталне сигнализације) пожарних путева у кругу КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.06.2019.