19.03.2014.

ЈН 101K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за биро опрему- тонери
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 13.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору ID COM d.o.o - 8.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору RIBBON-cms d.o.o. - 8.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Заједничка понуда понуђача "ID COM" d.o.o.  Вилине воде б.б. Београд и  "VHP SISTEM" d.o.o. - 27.08.2014.

ЈН 111K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за моторне системе произвођача AESCULAP

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2014.
Измена конкурсне документације - 8.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 11.04.2014.
Измена конкурсне документације - 14.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2014.