20.03.2014.

ЈН 43KM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за неурохирургију: хируршке игле и Ђили тестере
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.04.2014.

ЈН 44TM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 23.05.2014.

ЈН 49KM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуга оператера за прикупљање и транспорт хемијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 29.04.2014.

ЈН 81A/2014 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача EKF за потребе Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 2.06.2014.

ЈН 99T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки ултразвучних апарата, произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2014.
Измена конкурсне документације - 10.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2014.

ЈН 109A/2014 Јавна набавка Aнтибактеријски филтери без овлаживача и са овлаживачем
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 2.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 7.08.2014.

ЈН 110A/2014 Јавна набавка Препарати за ентералну исхрану
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.06.2014.

ЈН 46TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања телекомуникационе технологије - болничка сигнализација, системи за позив пацијената, сестрински позив интерфонски системи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2014.

ЈН 47TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања система видео надзора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.03.2014.
Измена конкурсне документације - 24.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 23.05.2014.

ЈН 92K/2014 Jавна набавка Патохистолошке услуге (стандардне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.04.2014.
Измена конкурсне документације - 22.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2014.