21.03.2014.

ЈН 42KM/2014 Јавна набавка мале вредности Печати
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.04.2014.

ЈН 127K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Детерџент за машинску стерилизацију ендоскопа произвођача „OLYMPUS“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 22.04.2014.