24.03.2014.

ЈН 39AM/2014 Јавна набавка мале вредности Говорне протезе- недостајући делови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору OKTAL PHARMA DOO - 19.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору AUDIO BM DOO - 20.05.2014.

ЈН 41AM/2014 Јавна набавка мале вредности KIT IgG IEF plus (1 step)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.03.2014.
Измена конкурсне документације - 31.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2014.

ЈН 45KM/2014 Јавна набавка мале вредности Сетови за хипертермичку пумпу произвођача BELMONT
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 23.04.2014.

ЈН 106T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања софтвера - обрачун зарада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 27.05.2014.