25.03.2014.

ЈН 126K/2014 Јавна набавка Лабораторијске хемикалије за потребе лабораторија у КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 128K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Езофагеалне сонде за апарат СardioQ, произвођача „DELTEX MEDICA“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 23.04.2014.