27.03.2014.

ЈН 31KM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге Обсервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 4.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.04.2014.

ЈН 123T/2014 Јавна набавка Филтери за климатизацију и вентилацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.04.2014.
Измена конкурсне документације - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 23.05.2014.

ЈН 130A/2014 Јавна набавка Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору APTUS DOO - 3.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL DOO - 3.06.2014.

ЈН 107T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки ласерских камера, филм процесора и рендгена, произвођача Agfa
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 17.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 8.05.2014.

ЈН 120K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2014.