28.03.2014.

ЈН 105K/2014 Јавна набавка Намештај према спецификацији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.04.2014.
Измена конкурсне документације - 25.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору ТЕММА ТРАДЕ д.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору БЛАЖЕКС д.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору KTITOR д.o.o. - 23.06.2014.

ЈН 112A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.04.2014.
Измена конкурсне документације - 7.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 9.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.06.2014.

ЈН 121T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки плазма стерилизатора, уређаја за деконтаминацију простора и пратеће опреме произвођача, "Johnson & Johnson"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 6.06.2014.

ЈН 134K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку потрошног материјала за неуромониторинг произвођача „INOMED“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Измена конкурсне документације - 2.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.04.2014.
Одлука о додели уговора - 16.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 29.04.2014.

ЈН 137T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки ангио сала, произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2014.