1.04.2014.

ЈН 4AM/2014 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски материјал за цитогенетику
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 8.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору "PROMEDIA" д.о.о. - 21.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору "RTC" д.о.о. - 21.05.2014.

ЈН 50TM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за одржавање рачунара и пратеће рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2014.

ЈН 143K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал: ECMO сетови за опрему произвођача „SORIN GROUP“ (сетови за екстракорпоралну мембранску оксигенацију)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2014.