3.04.2014.

ЈН 142T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tехнички потрошни материјал за привремени пејсмејкер, произвођача Medtronic
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2014.