4.04.2014.

ЈН 148A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Лекови са позитивне листе - ампуле и антибиотици који нису на сету А за добра из партија бр. 27, 54, 80, 81, 93 и 100
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 23.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 2.06.2014.

ЈН 146A/2014 Јавна набавка Хематолошки реагенси – HORIBA
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 3.06.2014.

ЈН 124T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки медицинске опреме, произвођача HORIBA ABX и RADIOMETER – по партијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2014.
Измена конкурсне документације - 10.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.06.2014.