7.04.2014.

ЈН 135A/2014 Јавна набавка Хируршки шавни материјал-конци
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.04.2014.
Измена конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.04.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 9.06.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 10.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору DEXON д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVODEX д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHARMA SWISS д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX д.о.о - 3.07.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 15.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVODEX д.о.о - 25.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору DEXON д.о.о. - 12.09.2014.