10.04.2014.

ЈН 125T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и процесно управљање енерганом произвођача Yokogawa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.04.2014.
Измена конкурсне документације - 30.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 6.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.06.2014.

ЈН 144T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки постројења и опрема дизел електричних агрегата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.04.2014.
Измена конкурсне документације - 28.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.04.2014.
Измена конкурсне документације - 30.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 9.06.2014.

ЈН 54TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки гама камере, произвођача MediSo
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.05.2014.

ЈН 53KM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за ЕМНГ и ЕЕГ апарате
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2014.

ЈН 62KM/2014 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства за рад у патохистологији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2014.

ЈН 61KM/2014 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства за растварање цитостатика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA d.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору TOPCHEMIE MEDLAB d.o.o. - 17.06.2014.

ЈН 133A/2014 Јавна набавка Тестови за одређивање крвних група
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Беохем-3 д.о.о. - 9.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Југомонтана фармација и медицинска опрема - 9.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Makler д.о.о. - 9.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Diahem-Gramim д.о.о. - 18.08.2014.