11.04.2014.

ЈН 58KM/2014 Јавна набавка мале вредности Телефони, телефакс апарати, копир апарати
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.04.2014.
Измена конкурсне документације - 17.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору ФЕТ д.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MALEX-CITI COPY SERVICE d.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору TИСАБ д.o.o. - 17.06.2014.

ЈН 93T/2014 Јавна набавка Редовно месечно одржавање сервисирање и поправка лифтова по партијама (објектима)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.04.2014.
Измена конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 28.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 7.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2014.

ЈН 59TM/2014 Јавна набавка мале вредности Набавка добара - технички потрошни материјал за апарате за факоемулзификацију и витректомију произвођача Bausch & Lomb
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 27.05.2014.

ЈН 141T/2014 Јавна набавка технички потрошни материјал за медицинску опрему, произвођача Nihon Kohden и Hamilton – по партијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 153Т/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки ендоскопа и микроскопа, произвођача Olympus
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2014.

ЈН 56KM/2014 Јавна набавка мале вредности ОСТАЛО (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по клиникама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 22.05.2014.

ЈН 138T/2014 Јавна набавка Одржавања и поправки ангио сала, произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 9.06.2014.