14.04.2014.

ЈН 63TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки ласерских камера, произвођача Kodak (Carestream)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2014.
Измена конкурсне документације - 15.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2014.

ЈН 157T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки медицинске опреме, произвођача Conmed-Linvatec
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2014.

ЈН 60КM/2014 Јавна набавка мале вредности Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору INEL d.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору СУПЕРЛАБ д.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору АРЕНА МЕДИНГ д.o.o. - 17.06.2014.