15.04.2014.

ЈН 140A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал произвођача IL и BECKMAN COULTER
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.05.2014.

ЈН 150T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања апликативног програма клинички пут лека
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2014.
Измена конкурсне документације - 16.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2014.
Одлука о додели уговора - 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 5.06.2014.