16.04.2014.

ЈН 145T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки микобиолошког анализатора, произвођача Becton Dickinson
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2014.

ЈН 162A/2014 Јавна набавка Лекови са листе „Д“ (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.04.2014.
Измена конкурсне документације - 30.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ADOC DOO - 10.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору LICENTIS d.o.o. - 10.06.2014.

ЈН 164A/2014 Јавна набавка Систем за инвазивни мониторинг за мониторе различитих типова апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.06.2014.