22.04.2014.

ЈН 152T/2014 Јавна набавка Замена расхладних агрегата за потребе климатизације ОП блока Ургентног центра- радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.05.2014.
Измена конкурсне документације - 9.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 9.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2014.

ЈН 156A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал у васкуларној хирургији и кардиохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.05.2014.
Измена конкурсне документације - 9.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 15.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2014.
Измена конкурсне документације - 21.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2014.
Измена конкурсне документације - 22.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.05.2014.
Измена конкурсне документације - 26.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору Аustro Line д.о.о. - 14.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Bimed д.о.о. - 14.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Denta BP Pharm д.о.о. - 14.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Vicor д.о.о. - 14.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.11.2014.