23.04.2014.

ЈН 151K/2014 Јавна набавка Медицинске опреме и хируршких инструмената за Ургентни центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.04.2014.
Измена конкурсне документације - 5.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 5.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 5.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 7.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 9.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 9.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 13.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PAROCO MEDICAL EQUIPMENT д.о.о. - 24.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKA PROJEKT д.о.о. - 24.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ACOMA д.о.о. - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору DRAGER TEHNIKA д.о.о. - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ACOMA 2 д.о.о. - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору AB TRADE д.о.о. - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору TRIVAX VV д.о.о. - 26.06.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 26.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDICOM д.о.о. - 27.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDIAL GROUP д.о.о. - 27.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PTP "INEL" д.о.о. - 3.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 14.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 3.11.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 21.11.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 9.03.2015.
Обавештење о закљученом уговору TRIVAX VV д.о.о. - 9.04.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 27.04.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 25.08.2015. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 23.10.2015.