25.04.2014.

ЈН 169A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за измену плазме марке GAMBRO плазма филтри са линијама TPE 2000
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.06.2014.

ЈН 55KM/2014 Јавна набавка Ангажовање по основу уговора о делу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору Проф. др Бранимир Александрић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору др Катарина Караџић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору др Зоран Богдановић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Доц. др Славиша Ђуричић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору др сци. мед. Зорка Миловановић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору др Миодраг Стојиљковић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору др Ирена Јованић - 6.06.2014.

ЈН 64TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда и постављање планова евакуације и прописаних ознака на путевима евакуације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2014.

ЈН 165А/2014 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 9.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 23.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 15.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору ALFA TRADE ENTERPRISE д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору  BEOHEM-3 д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM  д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору  ELITECH SR д.о.о. - 31.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору  LIMITZ д.о.о. - 31.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 31.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK - 31.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 31.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 20.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 20.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 20.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору  SUPERLAB д.о.о. - 27.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ ТОРЛАК - 27.10.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.11.2014.