5.05.2014.

ЈН 65КM/2014 Јавна набавка мале вредности Машина за судове,усисивач и пегле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.06.2014.

ЈН 68TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки реверсних осмоза, произвођача Gambro
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2014.

ЈН 182A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 16.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 19.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 22.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2014.
Измена конкурсне документације - 22.05.2014.
Измена прилога 3 и 7 - 22.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.05.2014.
Измена конкурсне документације - 23.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 28.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 29.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 – 29.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Aptus д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Austro Line д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Bimed д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Biostent д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Biotec International д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору EcoTrade BG д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Gosper д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Neomedica д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Sineks Medical д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.09.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 15.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору Austro Line д.о.о. - 2.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Biostent д.о.о.  - 2.10.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Aptus д.о.о, Београд - 6.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору Austro Line д.о.о - 6.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору EcoTrade BG д.о.о - 6.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору Austro Line д.о.о. - 13.11.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 1.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору Aptus д.о.о. - 26.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору Aptus д.о.о. - 11.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору Neomedica д.о.о. - 11.02.2015.
Одлука о измени уговора о јавној набавци „BIOSTENT” д.о.о. – 2.04.2015.