7.05.2014.

ЈН 168T/2014 Јавна набавка Електро потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.05.2014.
Измена конкурсне документације - 12.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору „ELECOM SISTEM“ д.о.о. - 23.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору „MAK TRADE GROUP“ д.о.о. - 23.07.2014.

ЈН 154К/2014 Јавна набавка Услуга прања веша
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 30.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.07.2014.
Измена конкурсне документације - 14.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.07.2014.
Измена Прилог 3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 24.07.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.07.2014.
Измена конкурсне документације - 30.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.07.2014.
Измена Прилог 3 - 30.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 5.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.10.2014.
Измена конкурсне документације - 14.10.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.10.2014.
Измена прилога 3 - 14.10.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 7.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.01.2015.
Измена конкурсне документације - 20.01.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.01.2015.
Измена прилога 3 - 20.01.2015.
Појашњење конкурсне документације - 29.01.2015.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.01.2015.
Измена конкурсне документације - 29.01.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.01.2015.
Измена прилога 3 - 29.01.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 12.03.2015.
Обавештење о закљученом уговору - 4.05.2015.