9.05.2014.

ЈН 57TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања телекомуникационе опреме- радио станице
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2014.

ЈН 72TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки ендоскопапроизвођача Pentax
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2014.

ЈН 74KM/2014 Јавна набавка мале вредности Печати
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.06.2014.

ЈН 70TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки неонаталних инкубатора и УВ лампи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 11.06.2014.

ЈН 81КM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за апарат PATHFAST
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 20.06.2014.