12.05.2014.

ЈН 155A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови и раствори за апарат за континуирану терапију бубрежне инсуфицијенције Prismaflex
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора ADOC D.O.O - 23.06.2014.
Одлука о додели уговора MEDICON D.O.O - 23.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Medicon д.о.о - 7.07.2014.

ЈН 54T/2014 Јавна набавка Општи завршни грађевински радови
КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК  – ПРВА ФАЗА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 29.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 4.06.2014.

ЈН 184A/2014 Јавна набавка Радиофармак 18FDG (18F- deoksiglukoza) од 4625MBq
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.05.2014.
Измена конкурсне документације - 23.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2014.

ЈН 187K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за патохистологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS d.o.o. - 1.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 1.07.2014.