14.05.2014.

ЈН 178T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки гама камере E cam, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2014.

ЈН 78КM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за гасни анализатор АБЛ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.06.2014.

ЈН 83TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања штампача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2014.

ЈН 175A/2014 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача ABBOT или одговарајући за потребе Центра за медицинску биохемију, Клинике за гинекологију и акушерство и трансплантацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tабеле 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 26.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.05.2014.
Измена конкурсне документације - 27.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 14.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 2.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.02.2015.