19.05.2014.

Предходно обавештење - ПРИРОДНИ ГАС

ЈН 199A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tестови и потрошни материјал за апарат IMMULITE за одређивање тумор маркера

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2014.

ЈН 177T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система медицинских гасова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2014.