23.05.2014.

ЈН 208A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал произвођача ROCHE за потребе Центра за медицинску биохемију и Клинике за ендокринологију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 8.07.2014.

ЈН 87КM/2014 Јавна набавка мале вредности ОСТАЛО (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по клиникама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 214A/2014 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача Sysmex или одговарајући
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 18.07.2014.