18.04.2019.

ЈН K163/2019 Јавна набавка Хируршке стерилне рукавице са заштитом од јонизујућег зрачењa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.04.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 6.05.2019.


ЈН K164/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 90-3 УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.05.2019.
Измена конкурсне документације - 3.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.05.2019.
Измена конкурсне документације - 17.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.05.2019.  
 
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.


ЈН T184/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.05.2019.
Измена конкурсне документације - 7.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.05.2019.

ЈН T185/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за медицинску опрему, произвођача Drager

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.05.2019.
Измена конкурсне документације - 14.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 4.06.2019.


ЈН K202/2019 Јавна набавка Санитарни прегледи запослених
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2019.