19.04.2019.

ЈН КM45/2019 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MASTER CLEAN EXPRESS" д.o.o. - 7.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "USPON" д.o.o. - 11.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.

ЈН TM55/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и УВ лампе, произвођача MTS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.05.2019.

ЈН K176/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ: 92 Лапароскопски стуб за колоректалну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 27.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2019.